Meclis Karar Özetleri

06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

395
14-03-2024

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ               GÜNÜ               SAATİ          DÖNEM      TOPLANTI     BİRLEŞİM       OTURUM
06.03.2024     ÇARŞAMBA           15.00             2024               3                    1                     1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Savaş ACAR,  İlknur ERTUĞRUL, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Osman TEKBAŞ, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Uğur KESKİN,  Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN, Harun GÜVENÇ. 

GÜNDEM:

1.2024 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 14-15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı askı süresince gelen 6 (ALTI) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
3.Uşak, Merkez Köme Mahallesi 411 adada yapı nizamının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
4.Uşak, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Altınsar Tekstil Sanayi ve A.Ş.nin; Uşak, Merkez, Beylerhan Mahallesi, 249 ada 13 ve 36 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Uşak, Merkez, Bölme Mahallesi 164 ada 19 parsel, 164 ada 9 parsel, 683 ada 1, 3ve 9 numaralı taşınmazlarda Karayolu Yol Koruma Kuşağında düzenleme yapılması yönünde plan değişikliği hazırlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.MBA Taahhüt İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ve S.S. Batıkent Konut Yapı Kooperatifinin; Uşak, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 1540 ada 1 parsel, 1568 ada 1 parsel, 5928 ada 1 ve 3 parseller, 5930 ada 1 parsel ve 5931 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Uşak İli, Merkez, Çınarcık köyü, Mende ve Yeşilkaraağaç Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 18 sayılı kararı ile sınırı belirlenen yaklaşık 101 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Uşak, Merkez, Atatürk Mahallesi 4256 adada yan bahçe mesafesinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği  yapılması  konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
10.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/02/2024 tarih 7845 sayılı kararına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 97 ada 515 numaralı parseldeki tescilli taşınmazın koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 37 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Atatürk Mahallesi, 1221 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
12.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 34 sayılı Kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6988 ada 8 numaralı parselde, akaryakıt alanı istasyonunun 1.506 metrekare kısmının ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
13.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 34 sayılı Kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6988 ada 8 numaralı parselde, akaryakıt alanı istasyonunun 1.506 metrekare kısmının ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
14.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 35 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Aybey Mahallesi, 1427 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 35 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Aybey Mahallesi, 1427 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
16.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 57 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hüseyin Taha ERBİL adına vekaleten Zeki ERBİL’in; Uşak İli, Merkez, İlimiz, Merkez,Muharremşah Mahallesi, 339 ada 3 numaralı tarımsal niteliği korunacak alan olan parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih ve 33 sayılı kararıyla İmar komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/12/2023 tarih ve 7761, 7762, 7765, 7756, 7758 ve 7759 sayılı kararlarına istinaden, Uşak İli, Merkez, Aybey, Işık ve Bozkurt Mahallelerinde koruma alanının imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 52 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Gülhizar AYDIN YEŞİLDAĞ’ın, İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4256 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinden her biri için 2024 yılı gelir tarifesinde tahakkuk  ettirilen  işletme  izin  bedeli  kadar  gelir  desteği  yapılıp  yapılamayacağı  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2024 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 14-15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı askı süresince gelen 6 (ALTI) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 14-15 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı askı süresince gelen 6 (ALTI) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Uşak, Merkez Köme Mahallesi 411 adada yapı nizamının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak, Merkez Köme Mahallesi 411 adada yapı nizamının belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Uşak, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi ve Mende Köyü yaklaşık 103 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Altınsar Tekstil Sanayi ve A.Ş.nin; Uşak, Merkez, Beylerhan Mahallesi, 249 ada 13 ve 36 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Altınsar Tekstil Sanayi ve A.Ş.nin; Uşak, Merkez, Beylerhan Mahallesi, 249 ada 13 ve 36 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Uşak, Merkez, Bölme Mahallesi 164 ada 19 parsel, 164 ada 9 parsel, 683 ada 1, 3ve 9 numaralı taşınmazlarda Karayolu Yol Koruma Kuşağında düzenleme yapılması yönünde plan değişikliği hazırlanması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak, Merkez, Bölme Mahallesi 164 ada 19 parsel, 164 ada 9 parsel, 683 ada 1, 3ve 9 numaralı taşınmazlarda Karayolu Yol Koruma Kuşağında düzenleme yapılması yönünde plan değişikliği hazırlanması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.MBA Taahhüt İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ve S.S. Batıkent Konut Yapı Kooperatifinin; Uşak, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 1540 ada 1 parsel, 1568 ada 1 parsel, 5928 ada 1 ve 3 parseller, 5930 ada 1 parsel ve 5931 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; MBA Taahhüt İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ve S.S. Batıkent Konut Yapı Kooperatifinin; Uşak, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 1540 ada 1 parsel, 1568 ada 1 parsel, 5928 ada 1 ve 3 parseller, 5930 ada 1 parsel ve 5931 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Uşak İli, Merkez, Çınarcık köyü, Mende ve Yeşilkaraağaç Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 18 sayılı kararı ile sınırı belirlenen yaklaşık 101 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Çınarcık köyü, Mende ve Yeşilkaraağaç Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 18 sayılı kararı ile sınırı belirlenen yaklaşık 101 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Uşak, Merkez, Atatürk Mahallesi 4256 adada yan bahçe mesafesinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği  yapılması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak, Merkez, Atatürk Mahallesi 4256 adada yan bahçe mesafesinin düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği  yapılması  konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/02/2024 tarih 7845 sayılı kararına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 97 ada 515 numaralı parseldeki tescilli taşınmazın koruma alanının imar planına işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23/02/2024 tarih 7845 sayılı kararına istinaden; Uşak İli, Merkez, Kurtuluş Mahallesi 97 ada 515 numaralı parseldeki tescilli taşınmazın koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Osman TEKBAŞ oturuma katılmıştır.)

11.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 37 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Atatürk Mahallesi, 1221 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Atatürk Mahallesi, 1221 adada hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 34 sayılı Kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6988 ada 8 numaralı parselde, akaryakıt alanı istasyonunun 1.506 metrekare kısmının ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6988 ada 8 numaralı parselde, akaryakıt alanı istasyonunun 1.506 metrekare kısmının ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar  Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’ın 8 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 11 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 34 sayılı Kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6988 ada 8 numaralı parselde, akaryakıt alanı istasyonunun 1.506 metrekare kısmının ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6988 ada 8 numaralı parselde, akaryakıt alanı istasyonunun 1.506 metrekare kısmının ticaret alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’ın 8 ret, Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 11 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 35 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Aybey Mahallesi, 1427 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Aybey Mahallesi, 1427 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’ın 8 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 35 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Aybey Mahallesi, 1427 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak İli, Merkez, Aybey Mahallesi, 1427 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL,  Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 9 çekimser oylarına karşılık 11 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih 57 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hüseyin Taha ERBİL adına vekaleten Zeki ERBİL’in; Uşak İli, Merkez, İlimiz, Merkez,Muharremşah Mahallesi, 339 ada 3 numaralı tarımsal niteliği korunacak alan olan parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hüseyin Taha ERBİL adına vekaleten Zeki ERBİL’in; Uşak İli, Merkez, İlimiz, Merkez,Muharremşah Mahallesi, 339 ada 3 numaralı tarımsal niteliği korunacak alan olan parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Harun GÜVENÇ’in 1 çekimser oyuna karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarih ve 33 sayılı kararıyla İmar komisyonuna havale edilen; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/12/2023 tarih ve 7761, 7762, 7765, 7756, 7758 ve 7759 sayılı kararlarına istinaden, Uşak İli, Merkez, Aybey, Işık ve Bozkurt Mahallelerinde koruma alanının imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/12/2023 tarih ve 7761, 7762, 7765, 7756, 7758 ve 7759 sayılı kararlarına istinaden, Uşak İli, Merkez, Aybey, Işık ve Bozkurt Mahallelerinde koruma alanının imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih 52 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Gülhizar AYDIN YEŞİLDAĞ’ın, İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4256 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gülhizar AYDIN YEŞİLDAĞ’ın, İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4256 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’ın 2 çekimser oyuna karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
19.Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinden her biri için 2024 yılı gelir tarifesinde tahakkuk  ettirilen  işletme  izin  bedeli  kadar  gelir  desteği  yapılıp  yapılamayacağı  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinden her biri için 2024 yılı gelir tarifesinde tahakkuk  ettirilen  işletme  izin  bedeli  kadar  gelir  desteği  yapılıp  yapılamayacağı  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN, Harun GÜVENÇ’ın 9 çekimser oylarına karşılık 11 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2024 Mart ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mehmet ÇAKIN               İlknur ERTUĞRUL                 
Belediye Başkanı                    Katip            
(Meclis Başkanı)
           
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024