Meclis Karar Özetleri

06.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1874
12-04-2018

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.04.2018        CUMA                17.00            2018                 4                     5                   1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN,  Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

25.(İlave Madde 10): Ali ADIYAMAN'ın  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi  888 ada 55 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 14): TEİAŞ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğünün 154 KW Uşak 380 TM-Uşak OSB TM enerji iletim hattının imar planlarına işlenmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
30.(İlave Madde 15): İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesinde, 4.Üniversite Sokak üzerinde cami alanı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 18): Model Kültür Derneği olarak 19-26 Haziran 2018 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid şehrinde Ohrid gölünde 8.Uluslararası halk dansları ve müzik festivaline Uşak Belediyesi çocuk sesler korosu davet edilmektedir.  Festival Ohrid şehrinde şehrin yerel Belediyesi işbirliği ile düzenlenecektir. Festival dünyanın her tarafından değişik kültürleri müzik, dans ve milletlerin geleneksel yöre kostümlerini bir araya getirmek ve özel etkinliklerle kutlanacaktır. Festivalin amacı halk-dans grupları arasındaki iletişim ve işbirliğini, ülkelerin milli kültürünü karşı tarafa sunmayı, bilgi ve deneyimlerini karşılıklı olarak alıp vermeyi, yeni arkadaşlıklar edinmeyi ve değişik yerler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar denilmektedir. Söz konusu Model Kültür Derneğinin ve Ohrid Belediyesinin 8.Uluslararası halk dansları ve müzik festivaline katılmak üzere, Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetin ve Uşak Belediyesi Çocuk Sesler Korosu üyelerinin görevlendirilmesi, harcırah ve masraflarının karşılanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 02.03.2018 Tarih ve 170 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi,  K22c08a paftada, 4965 Ada 1 numaralı parselin eğitim alanının  güney ve doğu cephesindeki yolların 10.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.(İlave Madde 20) : Belediye Meclisinin 02.03.2018 Tarih ve 170 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi,  K22c08a3d paftada, 4965 Ada 1 numaralı parselin ortaokul alanı olarak ve güney ve doğu cephesindeki yolların 10.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.(İlave Madde 21): Uşak İl Özel İdaresi'nin  İlimiz, Merkez, Muharremşah  Köyü 251 ada,  22 ve  52 numaralı parsellerde   imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
37.(İlave Madde 22): Türkiye Diyanet Vakfı'nın  İlimiz Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 638  ada 5 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
38.(İlave Madde 23): Gökçe Mobilya İnş.Taah.Müh.Elek..Tem.Hay.Pet.San ve Tic.Ltd.Şti vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1012  numaralı parsellerin bulunduğu alanda 07.03.2018 tarih 220 ve 221 sayılı Belediye Meclis Kararları  ile onaylanan imar planında  değişiklik yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

25.(İlave Madde 10): Ali ADIYAMAN'ın  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi  888 ada 55 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali ADIYAMAN'ın  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi  888 ada 55 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 14): TEİAŞ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğünün 154 KW Uşak 380 TM-Uşak OSB TM enerji iletim hattının imar planlarına işlenmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; TEİAŞ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğünün 154 KW Uşak 380 TM-Uşak OSB TM enerji iletim hattının imar planlarına işlenmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 15): İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesinde, 4.Üniversite Sokak üzerinde cami alanı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesinde, 4.Üniversite Sokak üzerinde cami alanı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 18): Model Kültür Derneği olarak 19-26 Haziran 2018 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid şehrinde Ohrid gölünde 8.Uluslararası halk dansları ve müzik festivaline Uşak Belediyesi çocuk sesler korosu davet edilmektedir.  Festival Ohrid şehrinde şehrin yerel Belediyesi işbirliği ile düzenlenecektir. Festival dünyanın her tarafından değişik kültürleri müzik, dans ve milletlerin geleneksel yöre kostümlerini bir araya getirmek ve özel etkinliklerle kutlanacaktır. Festivalin amacı halk-dans grupları arasındaki iletişim ve işbirliğini, ülkelerin milli kültürünü karşı tarafa sunmayı, bilgi ve deneyimlerini karşılıklı olarak alıp vermeyi, yeni arkadaşlıklar edinmeyi ve değişik yerler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar denilmektedir. Söz konusu Model Kültür Derneğinin ve Ohrid Belediyesinin 8.Uluslararası halk dansları ve müzik festivaline katılmak üzere, Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetin ve Uşak Belediyesi Çocuk Sesler Korosu üyelerinin görevlendirilmesi, harcırah ve masraflarının karşılanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Model Kültür Derneği olarak 19-26 Haziran 2018 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid şehrinde Ohrid gölünde 8.Uluslararası halk dansları ve müzik festivaline Uşak Belediyesi çocuk sesler korosu davet edilmektedir.  Festival Ohrid şehrinde şehrin yerel Belediyesi işbirliği ile düzenlenecektir. Festival dünyanın her tarafından değişik kültürleri müzik, dans ve milletlerin geleneksel yöre kostümlerini bir araya getirmek ve özel etkinliklerle kutlanacaktır. Festivalin amacı halk-dans grupları arasındaki iletişim ve işbirliğini, ülkelerin milli kültürünü karşı tarafa sunmayı, bilgi ve deneyimlerini karşılıklı olarak alıp vermeyi, yeni arkadaşlıklar edinmeyi ve değişik yerler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar denilmektedir. Söz konusu Model Kültür Derneğinin ve Ohrid Belediyesinin 8.Uluslararası halk dansları ve müzik festivaline katılmak üzere, Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetin ve Uşak Belediyesi Çocuk Sesler Korosu üyelerinin görevlendirilmesi, harcırah ve masraflarının karşılanması konusunun Dış İlişkiler Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 02.03.2018 Tarih ve 170 sayılı  Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi,  K22c08a paftada, 4965 Ada 1 numaralı parselin eğitim alanının  güney ve doğu cephesindeki yolların 10.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi,  K22c08a paftada, 4965 Ada 1 numaralı parselin eğitim alanının  güney ve doğu cephesindeki yolların 10.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
35.(İlave Madde 20) : Belediye Meclisinin 02.03.2018 Tarih ve 170 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi,  K22c08a3d paftada, 4965 Ada 1 numaralı parselin ortaokul alanı olarak ve güney ve doğu cephesindeki yolların 10.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi,  K22c08a3d paftada, 4965 Ada 1 numaralı parselin ortaokul alanı olarak ve güney ve doğu cephesindeki yolların 10.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36.(İlave Madde 21): Uşak İl Özel İdaresi'nin  İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü 251 ada,  22 ve  52 numaralı parsellerde  imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Özel İdaresi'nin  İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü 251 ada,  22  ve 52 numaralı parsellerde  imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
37.(İlave Madde 22): Türkiye Diyanet Vakfı'nın  İlimiz Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 638  ada 5 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Türkiye Diyanet Vakfı'nın  İlimiz Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 638  ada 5 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
38.(İlave Madde 23): Gökçe Mobilya İnş.Taah.Müh.Elek..Tem.Hay.Pet.San ve Tic.Ltd.Şti vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1012  numaralı parsellerin bulunduğu alanda 07.03.2018 tarih 220 ve 221 sayılı Belediye Meclis Kararları  ile onaylanan imar planında  değişiklik yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gökçe Mobilya İnş.Taah.Müh.Elek..Tem.Hay.Pet.San ve Tic.Ltd.Şti vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 1012  numaralı parsellerin bulunduğu alanda 07.03.2018 tarih 220 ve 221  sayılı Belediye Meclis Kararları  ile onaylanan imar planında  değişiklik yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2018  Mayıs  ayı Meclis Toplantısının 02.05.2018 Çarşamba günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; 2018 Nisan ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

                  
  Ahmet Gökhan ÖZBAĞ              Emine YILDIRIM              Sevgi COŞKUN

Meclis 1.Başkan V.                             Katip                                   Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.04.2018