Meclis Karar Özetleri

06.09.2023 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

561
12-09-2023

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ                 GÜNÜ            SAATİ             DÖNEM        TOPLANTI           BİRLEŞİM    OTURUM
06.09.2023       ÇARŞAMBA      15:00                    2023                    9                          1                   1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, İsmail AKTAY, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN, Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2023 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesi 169 ada 9 numaralı parsel, 169 ada 20 numaralı parsel ve 170 ada 1 numaralı parseldeki tescilli yapıların koruma alanının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesi 171 ada 8 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesi 340 ada 1 numaralı parseldeki tescilli Yılancı Camii'nin koruma alanının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Uşak Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün,  Uşak İli Merkez Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Uşak İli Merkez Muhtelif Mahallelerde planlı olan Ticaret + Konut (TİCK) kullanımlarında düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Ummuhan Gülperi DÜLGER'in, Uşak İli Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3105 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY'ın, Uşak İli Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 5412 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Uşak İli, Merkez, Kemalöz ve Karaağaç Mahallelerinde ifraz hattı düzenlemesi yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 221 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından, İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5677 ada 9 numaralı parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin alınan karar sonrası plansız kalan parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 221 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5677 ada 9 numaralı parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin alınan karar sonrası plansız kalan parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 219 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil BAŞER vekili İbrahim BAŞER, Yılmaz BAŞER, Özgür BAŞER, Dudu BAŞER, ve Mehmet ÇATAR’ın talebine istinaden; İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi, 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 219 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil BAŞER vekili İbrahim BAŞER, Yılmaz BAŞER, Özgür BAŞER, Dudu BAŞER, ve Mehmet ÇATAR’ın talebine istinaden; İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi, 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 04/07/2023 Tarih ve 201 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 04/07/2023 Tarih ve 201 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden, İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 280 ada 18 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 04/07/2023 Tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, Yaklaşık 18 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 04/07/2023 Tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, Yaklaşık 18 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 217 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Hekza Uluslararası Danışmanlık Eğitim Proje Belgelendirme İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; İlimiz Merkez Sarayaltı Mahallesi, 4598 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan plan değişikliği taslağının  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 216 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Fatma ÖZTÜRK’ün talebine istinaden; İlimiz Merkez Bölme Mahallesi, 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde hazırlanan plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 218 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ)’ın talebine istinaden; İlimiz Merkez Muhtelif (Kalfa ve Fatih) Mahallelerinde trafo alanının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
21.Uşak  Belediyesi  şehir  içi  belediye  denetimli  özel  halk  otobüslerinde  ortaklık  şeklinde  çalışma ruhsatı  bulunanlardan,  ortakların  kendi  aralarında  HO  plaka  devirlerinde  ortaklık  payı  oranında  devir ücreti  alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.Uşak Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi 164 ada 3 parsel, 235 ada 24 parsel, 254 ada 27 parsel, 265 ada 173 parsel, 305 ada 1 parsel, 307 ada 1 parsel nolu taşınmazların 6292 sayılı Kanun kapsamında satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmesi için 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediyemiz tasarrufunda bulunan İR;2011/64/İl (ER-3211255-3211256-3255303) numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sahasında yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşil Karaağaç Mahallesi, 156 ada 1 parselde bulunan 1 adet Jeotermal Kuyunun 2886 Sayılı D.İ.K’na göre kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
24.Uşak İli Merkez İlçesi İkisaray mahallesinde DSİ mülkiyetinde bulunan kuyuların ve ünitelerin devri veya kiralanması 167 sayılı kanunun 7.maddesi kapsamında 2022/5 Genelgesindeki hesaplama usulüyle bedeli mukabili yapıldığı, bu nedenle söz konusu talebin 2022/5 genelgesi kapsamında bedelsiz devrinin mümkün olmadığının belirtildiği, DSİ’ne ait 178 ada 4 parseldeki (Y=455188,826-X=4281988,044) koordinatlarındaki, 171 ada 11 parseldeki  (Y=455512,489-X=4281624,380)  koordinatlarındaki  ve  171  ada  5  parseldeki (Y=455287,839-X=4281455,344) koordinatlarındaki kuyuların 231.690,03 TL (KDV ve damga vergisi hariç) bedel mukabilinde Belediyemizce devir alınması için her türlü iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/08/2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ile kentsel sit alanına ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonlarının görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 1): 12.08.2023 tarih ve 32277 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen; “Afetler hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde yeni yapılacak yapıların otopark ihtiyacının çözümünde; bu Yönetmelikte belirtilen usuller herhangi bir öncelik sırası olmadan uygulanabileceği gibi otopark bedeline ve bu bedelin hesabına esas asgari otopark miktarlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ruhsat vermeye yetkili idaresince meclis kararı alınmak suretiyle farklı usuller de belirlenebilir.” maddesine istinaden konunun görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 2): Muharremşah Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesi inşaatlarına başlanabilmesi için Belediyemiz adına tescili yapılan parsellerden talep yazı ekinde (EK.10) da ada, parsel, alanı ve imar durumları belirtilen parsellerin S.S. Uşak Bireylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine devir edilip edilmemesi ve devir bedellerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 3):2023 Eylül ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan ve Kütahya Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 4): 2023 Eylül ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan ve Kütahya Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2023  Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesi 169 ada 9 numaralı parsel, 169 ada 20 numaralı parsel ve 170 ada 1 numaralı parseldeki tescilli yapıların koruma alanının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesi 169 ada 9 numaralı parsel, 169 ada 20 numaralı parsel ve 170 ada 1 numaralı parseldeki tescilli yapıların koruma alanının belirlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesi 171 ada 8 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesi 171 ada 8 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesi 340 ada 1 numaralı parseldeki tescilli Yılancı Camii'nin koruma alanının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesi 340 ada 1 numaralı parseldeki tescilli Yılancı Camii'nin koruma alanının belirlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Uşak Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün,  Uşak İli Merkez Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün,  Uşak İli Merkez Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Uşak İli Merkez Muhtelif Mahallelerde planlı olan Ticaret + Konut (TİCK) kullanımlarında düzenleme yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Merkez Muhtelif Mahallelerde planlı olan Ticaret + Konut (TİCK) kullanımlarında düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Ummuhan Gülperi DÜLGER'in, Uşak İli Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3105 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ummuhan Gülperi DÜLGER'in, Uşak İli Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3105 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY'ın, Uşak İli Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 5412 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY'ın, Uşak İli Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 5412 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Uşak İli, Merkez, Kemalöz ve Karaağaç Mahallelerinde ifraz hattı düzenlemesi yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Kemalöz ve Karaağaç Mahallelerinde ifraz hattı düzenlemesi yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Üyelerden Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.

10.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 221 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından, İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5677 ada 9 numaralı parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin alınan karar sonrası plansız kalan parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından, İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5677 ada 9 numaralı parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin alınan karar sonrası plansız kalan parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
11.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 221 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5677 ada 9 numaralı parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin alınan karar sonrası plansız kalan parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5677 ada 9 numaralı parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin alınan karar sonrası plansız kalan parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 219 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil BAŞER vekili İbrahim BAŞER, Yılmaz BAŞER, Özgür BAŞER, Dudu BAŞER, ve Mehmet ÇATAR’ın talebine istinaden; İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi, 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kamil BAŞER vekili İbrahim BAŞER, Yılmaz BAŞER, Özgür BAŞER, Dudu BAŞER, ve Mehmet ÇATAR’ın talebine istinaden; İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi, 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 219 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil BAŞER vekili İbrahim BAŞER, Yılmaz BAŞER, Özgür BAŞER, Dudu BAŞER, ve Mehmet ÇATAR’ın talebine istinaden; İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi, 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kamil BAŞER vekili İbrahim BAŞER, Yılmaz BAŞER, Özgür BAŞER, Dudu BAŞER, ve Mehmet ÇATAR’ın talebine istinaden; İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi, 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 04/07/2023 Tarih ve 201 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 04/07/2023 Tarih ve 201 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden, İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 280 ada 18 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden, İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 280 ada 18 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 04/07/2023 Tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, Yaklaşık 18 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, Yaklaşık 18 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 04/07/2023 Tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, Yaklaşık 18 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, Yaklaşık 18 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Üyelerden Harun GÜVENÇ oturuma katılmıştır.

18.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 217 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Hekza Uluslararası Danışmanlık Eğitim Proje Belgelendirme İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; İlimiz Merkez Sarayaltı Mahallesi, 4598 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan plan değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hekza Uluslararası Danışmanlık Eğitim Proje Belgelendirme İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; İlimiz Merkez Sarayaltı Mahallesi, 4598 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan plan değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
19.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 216 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Fatma ÖZTÜRK’ün; İlimiz Merkez Bölme Mahallesi, 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde hazırlanan plan değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatma ÖZTÜRK’ün; İlimiz Merkez Bölme Mahallesi, 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde hazırlanan plan değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 218 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ)’ın talebine istinaden; İlimiz Merkez Muhtelif (Kalfa ve Fatih) Mahallelerinde trafo alanının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağı İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ)’ın talebine istinaden; İlimiz Merkez Muhtelif (Kalfa ve Fatih) Mahallelerinde trafo alanının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Uşak  Belediyesi  şehir  içi  belediye  denetimli  özel  halk  otobüslerinde  ortaklık  şeklinde  çalışma ruhsatı  bulunanlardan,  ortakların  kendi  aralarında  HO  plaka  devirlerinde  ortaklık  payı  oranında  devir ücreti  alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak  Belediyesi  şehir  içi  belediye  denetimli  özel  halk  otobüslerinde  ortaklık  şeklinde  çalışma ruhsatı  bulunanlardan,  ortakların  kendi  aralarında  HO  plaka  devirlerinde  ortaklık  payı  oranında  devir ücreti  alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.Uşak Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi 164 ada 3 parsel, 235 ada 24 parsel, 254 ada 27 parsel, 265 ada 173 parsel, 305 ada 1 parsel, 307 ada 1 parsel nolu taşınmazların 6292 sayılı Kanun kapsamında satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmesi için 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi 164 ada 3 parsel, 235 ada 24 parsel, 254 ada 27 parsel, 265 ada 173 parsel, 305 ada 1 parsel, 307 ada 1 parsel nolu taşınmazların 6292 sayılı Kanun kapsamında satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmesi için 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ’nin 6 ret, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 3 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
23.Belediyemiz tasarrufunda bulunan İR;2011/64/İl (ER-3211255-3211256-3255303) numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sahasında yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşil Karaağaç Mahallesi, 156 ada 1 parselde bulunan 1 adet Jeotermal Kuyunun 2886 Sayılı D.İ.K’na göre kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediyemiz tasarrufunda bulunan İR;2011/64/İl (ER-3211255-3211256-3255303) numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sahasında yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşil Karaağaç Mahallesi, 156 ada 1 parselde bulunan 1 adet Jeotermal Kuyunun 2886 Sayılı D.İ.K’na göre kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ’nin 6 ret, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 3 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
24.Uşak İli Merkez İlçesi İkisaray mahallesinde DSİ mülkiyetinde bulunan kuyuların ve ünitelerin devri veya kiralanması 167 sayılı kanunun 7.maddesi kapsamında 2022/5 Genelgesindeki hesaplama usulüyle bedeli mukabili yapıldığı, bu nedenle söz konusu talebin 2022/5 genelgesi kapsamında bedelsiz devrinin mümkün olmadığının belirtildiği, DSİ’ne ait 178 ada 4 parseldeki (Y=455188,826-X=4281988,044) koordinatlarındaki, 171 ada 11 parseldeki  (Y=455512,489-X=4281624,380)  koordinatlarındaki  ve  171  ada  5  parseldeki (Y=455287,839-X=4281455,344) koordinatlarındaki kuyuların 231.690,03 TL (KDV ve damga vergisi hariç) bedel mukabilinde Belediyemizce devir alınması için her türlü iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak İli Merkez İlçesi İkisaray mahallesinde DSİ mülkiyetinde bulunan kuyuların ve ünitelerin devri veya kiralanması 167 sayılı kanunun 7.maddesi kapsamında 2022/5 Genelgesindeki hesaplama usulüyle bedeli mukabili yapıldığı, bu nedenle söz konusu talebin 2022/5 genelgesi kapsamında bedelsiz devrinin mümkün olmadığının belirtildiği, DSİ’ne ait 178 ada 4 parseldeki (Y=455188,826-X=4281988,044) koordinatlarındaki, 171 ada 11 parseldeki  (Y=455512,489-X=4281624,380)  koordinatlarındaki  ve  171  ada  5  parseldeki (Y=455287,839-X=4281455,344) koordinatlarındaki kuyuların 231.690,03 TL (KDV ve damga vergisi hariç) bedel mukabilinde Belediyemizce devir alınması için her türlü iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Ümit AKBEL, Eren CEYLAN’ın 2 ret, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Harun GÜVENÇ’in 7 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
25.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/08/2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ile kentsel sit alanına ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonları görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/08/2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ile kentsel sit alanına ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonlarının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2023 yılı Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN; 2023 yılı Eylül ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

26.(İlave Madde 1): 12.08.2023 tarih ve 32277 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen; “Afetler hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde yeni yapılacak yapıların otopark ihtiyacının çözümünde; bu Yönetmelikte belirtilen usuller herhangi bir öncelik sırası olmadan uygulanabileceği gibi otopark bedeline ve bu bedelin hesabına esas asgari otopark miktarlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ruhsat vermeye yetkili idaresince meclis kararı alınmak suretiyle farklı usuller de belirlenebilir.” maddesine istinaden konu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 12.08.2023 tarih ve 32277 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen; “Afetler hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde yeni yapılacak yapıların otopark ihtiyacının çözümünde; bu Yönetmelikte belirtilen usuller herhangi bir öncelik sırası olmadan uygulanabileceği gibi otopark bedeline ve bu bedelin hesabına esas asgari otopark miktarlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ruhsat vermeye yetkili idaresince meclis kararı alınmak suretiyle farklı usuller de belirlenebilir.” maddesine istinaden konunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 2): Muharremşah Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesi inşaatlarına başlanabilmesi için Belediyemiz adına tescili yapılan parsellerden talep yazı ekinde (EK.10) da ada, parsel, alanı ve imar durumları belirtilen parsellerin S.S. Uşak Bireylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine devir edilip edilmemesi ve devir bedellerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Muharremşah Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesi inşaatlarına başlanabilmesi için Belediyemiz adına tescili yapılan parsellerden talep yazı ekinde (EK.10) da ada, parsel, alanı ve imar durumları belirtilen parsellerin S.S. Uşak Bireylül Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine devir edilip edilmemesi ve devir bedellerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 3):2023 Eylül ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan ve Kütahya Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan ve Kütahya Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda, üyelerden  Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 9 ret oylarına  karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 4): 2023 Eylül ayı Meclis toplantısının 1. Birleşim 1.oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan ve Kütahya Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Köme, İslice, Işık, Aybey ve Özdemir Mahallelerinde kentsel sit alanında yaklaşık 23 hektar alanda hazırlanan ve Kütahya Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda, üyelerden  Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 9 ret oylarına  karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

2023 Ekim ayı Meclis Toplantısının 04.09.2023 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2023 Eylül ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mehmet ÇAKIN                  İlknur ERTUĞRUL           İsmail AKTAY
Belediye Başkanı                        Katip                            Katip
(Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: 12 Eyll, 2023
İlgili İçerikler: 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.09.2023