Meclis Karar Özetleri

06.11.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1702
24-11-2017
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.11.2017     PAZARTESİ        17.00             2017               12                   4        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkan V. : Hakan ULUDAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ,  Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Sevgi COŞKUN, Salih KÜÇÜK, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

7.Yılmaz ŞENTÜRK’ün İlimiz, Merkez Elmalıdere Mahallesi 3860 ada, 7 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 807 ada, 2,3 ve 89 numaralı parsellerin bulunduğu imar uygulaması çalışmaları sırasında karşılaşılan sorunların aşılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
9.Hüseyin APAYDIN’ın İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 4896 ada 5-6-7-8 ve 9 numaralı parsellerde hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10.Ali Osman ÜNAL, Ayşegül ALTIN, Selim ACARTÜRK, Veysel ÖZĞÜL ve Karakuş  Group İnş. Tah. Loj. İth. İhr. Oto. Enj. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1664 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ve 13 numaralı parsellerde hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
11.Taner ERGÜL vekili Mustafa GEDİZ‘in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5390 ada 4 numaralı parselde hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
12.Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, K22c08c4a ve K22c08c4b paftalarda, 757 numaralı parselde idari hizmet alanı (Vali Konağı) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 19.09.2017 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Alper KESER, İsmail HÜSREVOĞLU ve Halil KIRANKABEŞ tarafından yapılan 3 (üç) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
13.İbrahim KAYNAK’ın Atatürk Mahallesi, 5138 ada, 1-2-3-4-5-6 ve 7 numaralı parsellerde hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
14.Meral AYVER, Kadriye DURSUN, Hüseyin YILMAZ, Ulviye YİĞİT ve Safore AKDOLAN’ın İlimiz Merkez, Bozkurt Mahallesi 963 ada, 7 parselde hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
17.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 47 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
18.İlave Madde 1: 06.06.2016 tarih ve 460 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.  
19.İlave Madde 2: Erol AYDIN'ın  İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, K22c08d paftada bulunan 2270, 2271, 2275, 2276, 2277 ve 2278 numaralı adalardaki konut ve park alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlatmış olduğu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 3: Erol AYDIN'ın İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, K22c08d1a paftada bulunan 2271, 2275, 2276, 2277 numaralı adalardaki konut alanlarının yapı yoğunluklarının değiştirilmeden şekillerinin yeniden düzenlenmesine, 2270 ada 8 numaralı parsel, 2278 ada 5-7 numaralı parsellerin park alanı ve yaya yolu olarak, 2278 ada 1-2-3-4-8-9-10 numaralı parsellerin park alanı olarak ve 2278 ada 6 numaralı parselin kuzeyinden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesine yönelik hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlave Madde 4: Mustafa METİN’in İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi 4576 ada, 4 numaralı parselin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

7.Yılmaz ŞENTÜRK’ün İlimiz, Merkez Elmalıdere Mahallesi 3860 ada, 7 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yılmaz ŞENTÜRK’ün İlimiz, Merkez Elmalıdere Mahallesi 3860 ada, 7 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 807 ada, 2,3 ve 89 numaralı parsellerin bulunduğu imar uygulaması çalışmaları sırasında karşılaşılan sorunların aşılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği taslağı görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 807 ada, 2,3 ve 89 numaralı parsellerin bulunduğu imar uygulaması çalışmaları sırasında karşılaşılan sorunların aşılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye  Başkan V. Hakan ULUDAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 07.11.2017 Salı  günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.
               

         Hakan ULUDAĞ                Emine YILDIRIM           Sevgi COŞKUN
          Belediye Başkan V.                    Katip                       Katip
           (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.11.2017