Meclis Karar Özetleri

07.05.2015 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

3307
13-05-2015

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

    TARİHİ          GÜNÜ              SAATİ       DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.05.2015   PERŞEMBE         17.00         2015                5                   4                1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Özer ERKEK,  Üyeler; Ender KUZGUN, Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Ercan ALKAN,  Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ

G    Ü    N    D    E    M    :

18.    Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarih ve 2015/247 numaralı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 2015 yılı Gelir Tarifesinin 10.maddenin 3. Fıkrası Engelliler bizzat İkamet ettikleri konutta belge ibraz etmek ve Sözleşme yapmak kaydı ile engelli tarifesinden faydalanır maddesinin, Engelliler bizzat İkamet ettikleri konutta belge ibraz etmek ve Sözleşme yapmak kaydı ile engelli tarifesinden faydalanır, 1.Derece yakın akrabasının yanında ikamet ettiklerini belgeleyen engellilere, devir işlemlerinde depozit ücreti, dosya ve sözleşme ücreti alınmaz, olarak değiştirilmesi. Gelir Tarifesinin 10.maddenin 10. Fıkrası Ön ödemeli kartlı su sayacı takan abonelerin su tarifesinde kademe uygulanmaz, ibaresinin eklenmesi. Gelir Tarifesinin 10.maddenin 22. Fıkrasının 13.bendi Ön ödemeli kartlı su sayaca gecen aboneler mekanik sayaca geçemez, maddesinin kaldırılması. Gelir Tarifesinin 10.maddenin 22. Fıkrasının 14.bendi İlk Aboneliklerde Ön Ödemeli Kartlı Sayaç Taktırılır. Taktırmadığı takdirde abonelik işlemleri yapılmaz, maddesinin kaldırılması. Gelir Tarifesinin 10.maddenin 25. Fıkrasının 2. Bendi İlçeler arası taşıma abonelik 15,00 TL olan tarifenin, İlçeler arası taşıma abonelik 12,00 TL olarak değiştirilmesi. Gelir Tarifesinin 10.maddenin 25. Fıkrasının 3. Bendine Özel araç giriş-çıkış ücretine 15 dak. Ücretsiz, ibaresinin eklenmesi. Gelir tarifesinde, Engellilere uygulan tarifede, ön ödemeli su sayacında uygulanan tarifede, Terminal işletmesinde Özel araç girişi ve İlçeler arası Taşıma abonelerine uygulanan tarifelerde eksiklikler olduğundan yukarıdaki maddelerde düzeltme yapılması gerekmektedir. Yazımızın Plan Bütçe Komisyon Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.    İlave Madde 1: Belediye Meclisinin 03.04.2015 tarih ve 3.Birleşim 1.Oturumda görüşülen Belediyemiz Norm Kadrosunda yer alan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kapatılması, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne bağlı olan Kira İhale Biriminin Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlanması ve Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün yerine Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulması konusunun Hukuk Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.    İlave Madde 2: Belediyemizde dolu olarak bulunan memur kadro derece değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle kabul edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.    İlave Madde 4: Münih Uşaklılar Kültür Derneği’nin davet yazısında “Münih Uşaklılar Derneği’nin 13- 14 Haziran 2015  tarihlerinde her yıl Uşaklı hemşehrilerimizin yoğun katılımlarıyla Geleneksel Kır Şenlikleri Ostpark’taki Theatron’da yapılacaktır. Türkiye’den ve Avrupa’nın muhtelif şehirlerinden birçok siyasetçi, sanatçı, folklor ekibi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı şenliklerimiz, Uşak kültürünün ve Uşak mutfağının tanıtımına ev sahipliği yapmakla birlikte, hemşehrilerimizin gurbet hasretini bir nebze olsun azaltmaktadır.” Denilmektedir. Bu yıl on birincisi  düzenlenecek olan  Geleneksel Kır Şenliklerine Belediye Başkanı ve beraberindeki gideceği heyetin belirlenmesi  harcırah ve masraflarının karşılanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.    İlave Madde 5: Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 79-80 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak Eğitim ve Öğretime Hizmet Derneğinin 17.11.2014 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 28L-IIa pafta, 3087 ada, 2-3-4 numaralı parsellerde E=1.20, Yençok=12.50 yapılaşma şartlarında ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş, özel eğitim alanı (ilkokul alanı) düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Mimarlar Odası Uşak İl Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.    İlave Madde 6: Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 17 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  S.S. Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifinin  İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29M-IIIb pafta, 257 ada, 333 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülmesi yönündeki taleplerinin imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.    İlave Madde  7: Emine EMRE, Ummuhan YAVUZ, İrfan EMRE ve Ulviye ULUSHAN’ın İlimiz, Ünalan Mahallesi, 346 ada, 4 numaralı parselde hazırlatmış oldukları imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
26.    İlave Madde 8: Ahmet ÇELİK’in İlimiz, Atatürk Mahallesi, 6219 ada 13 numaralı parselde hazırlatmış oldukları imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
27.    İlave Madde  9: Yılmaz SARI vekili Sümeyye KAHRAMAN’ın İlimiz Merkez, Karaağaç Mahallesi 752 ada, 5 numaralı parselde hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
28.    İlave Madde 10: Hasan Hüseyin HAYTAOĞLU, Ali HAYTAOĞLU, İsmail HAYTAOĞLU ve Raziye ÇAVDAR’ın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 2675 ada, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 413 ve 414 numaralı parsellerde 18.madde uygulamasından dolayı mağdur olduklarından bahsedilmiştir. Mağduriyetlerinin giderilmesi için hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
29.    İlave Madde 11: Zeynep Çağan vekili Mehmet Ali Gürcan’ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 297 ada, 26 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.    İlave Madde 12: Belediyemizde münhal bulunan memur kadro derece değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle kabul edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.    İlave Madde 13:  5393  sayılı Belediye Kanununun 14. Madde (b) bendinde belirtilen “Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” denildiğinden Serkan KOZAK 07-08 Nisan 2015 tarihinde Denizli Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olduğundan Sporcumuza hediye verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.    İlave Madde 14: Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 779 parsel nolu Maliye Hazinesi adına kayıtlı 20.721,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın İl Özel İdaresine Vali Konağı yapılması amacıyla hazırlatmış oldukları 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği taslaklarının görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ    :

Gündeme İlave 6.madde olarak alınan  gündemin 24.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce   görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Bekir AKAĞAÇ oturumdan ayrılmıştır.)
    
24.    İlave Madde 6: Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 17 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  S.S. Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifinin  İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29M-IIIb pafta, 257 ada, 333 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülmesi yönündeki taleplerinin imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih ve 17 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  S.S. Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifinin  İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29M-IIIb pafta, 257 ada, 333 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının görüşülmesi yönündeki taleplerinin imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündeme İlave 7.madde olarak alınan  gündemin 25.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce   görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

25.    İlave Madde  7: Emine EMRE, Ummuhan YAVUZ, İrfan EMRE ve Ulviye ULUSHAN’ın İlimiz, Ünalan Mahallesi, 346 ada, 4 numaralı parselde hazırlatmış oldukları imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Emine EMRE, Ummuhan YAVUZ, İrfan EMRE ve Ulviye ULUSHAN’ın İlimiz, Ünalan Mahallesi, 346 ada, 4 numaralı parselde hazırlatmış oldukları imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündeme İlave 8.madde olarak alınan  gündemin 26.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce   görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Bekir AKAĞAÇ oturuma katılmıştır.)

26.    İlave Madde 8: Ahmet ÇELİK’in İlimiz, Atatürk Mahallesi, 6219 ada 13 numaralı parselde hazırlatmış oldukları imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ahmet ÇELİK’in İlimiz, Atatürk Mahallesi, 6219 ada 13 numaralı parselde hazırlatmış oldukları imar plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündeme İlave 9.madde olarak alınan  gündemin 27.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce   görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

27.    İlave Madde  9: Yılmaz SARI vekili Sümeyye KAHRAMAN’ın İlimiz Merkez, Karaağaç Mahallesi 752 ada, 5 numaralı parselde hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yılmaz SARI vekili Sümeyye KAHRAMAN’ın İlimiz Merkez, Karaağaç Mahallesi 752 ada, 5 numaralı parselde hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündeme İlave 10.madde olarak alınan  gündemin 28.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce   görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

28.    İlave Madde 10: Hasan Hüseyin HAYTAOĞLU, Ali HAYTAOĞLU, İsmail HAYTAOĞLU ve Raziye ÇAVDAR’ın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 2675 ada, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 413 ve 414 numaralı parsellerde 18.madde uygulamasından dolayı mağdur olduklarından bahsedilmiştir. Mağduriyetlerinin giderilmesi için hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hasan Hüseyin HAYTAOĞLU, Ali HAYTAOĞLU, İsmail HAYTAOĞLU ve Raziye ÇAVDAR’ın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 2675 ada, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 413 ve 414 numaralı parsellerde 18.madde uygulamasından dolayı mağdur olduklarından bahsedilmiştir. Mağduriyetlerinin giderilmesi için hazırlatmış oldukları imar planı değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündeme İlave 11.madde olarak alınan  gündemin 29.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce   görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

29.    İlave Madde 11: Zeynep Çağan vekili Mehmet Ali Gürcan’ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 297 ada, 26 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Zeynep Çağan vekili Mehmet Ali Gürcan’ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi 297 ada, 26 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları plan değişiklik taslağının imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündeme İlave 12.madde olarak alınan  gündemin 30.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce   görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

30.    İlave Madde 12: Belediyemizde münhal bulunan memur kadro derece değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle kabul edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde münhal bulunan memur kadro derece değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündeme İlave 13.madde olarak alınan  gündemin 31.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce   görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

31.    İlave Madde 13:  5393  sayılı Belediye Kanununun 14. Madde (b) bendinde belirtilen “Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” denildiğinden Serkan KOZAK 07-08 Nisan 2015 tarihinde Denizli Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olduğundan Sporcumuza hediye verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393  sayılı Belediye Kanununun 14. Madde (b) bendinde belirtilen “Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” denildiğinden Serkan KOZAK 07-08 Nisan 2015 tarihinde Denizli Görme Engelliler Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olduğundan Sporcumuza hediye verilmesi konusunun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündeme İlave 14.madde olarak alınan  gündemin 32.maddesinin gündemin 18.maddesinden önce   görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

32.    İlave Madde 14: Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 779 parsel nolu Maliye Hazinesi adına kayıtlı 20.721,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın İl Özel İdaresine Vali Konağı yapılması amacıyla hazırlatmış oldukları 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği taslaklarının görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 779 parsel nolu Maliye Hazinesi adına kayıtlı 20.721,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın İl Özel İdaresine Vali Konağı yapılması amacıyla hazırlatmış oldukları 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği taslaklarının görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

        Meclis 1.Başkan V. : Özer ERKEK,  Gündemin kalan maddelerinin 08.05.2015 Cuma günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.


  Özer ERKEK            Mesut  ÖZBEY        Ender KUZGUN          
Meclis 1.Başkan V.            Katip                       Katip

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.05.2015