Meclis Karar Özetleri

08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

369
26-04-2024

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

    TARİHİ               GÜNÜ               SAATİ        DÖNEM      TOPLANTI      BİRLEŞİM           OTURUM
08.04.2024       PAZARTESİ              14.00           2024                    4                      1                          1-2

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Özkan YALIM,  Üyeler; Mehmet Akif ŞANLI, Çağlar SAMANCI, Halil ARSLAN, Reyhan AYDIN, Mehmet KARAKOÇ, Yüksel DOĞAN, Uğur ALBAYRAK, Ozan BAYIK, Ayşe AYAZ, Tolga PİRİNÇCİ, Özhan ÖZGÖBEK, Devrim ALKAN, İsmail ASAR, Hatice TEREKECİ ÖZKAN, Mustafa ARSLAN, Muharrem Emre KARSLI, Mustafa GÜREL, Turan ÜNLÜ, Ahmet TOKAT, Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR, Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ahyan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ, Selçuk TOKER, Fikret KARAHAN, Mehmet ALEV. 

GÜNDEM:

1.5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği ile 2 adet Asıl, 2 adet yedek katip üyenin gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
2.2024 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Belediye Encümeninde göre alacak Belediye Meclis üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile Gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
5.Uşak Çevre Birliği Tüzüğünün 7.maddesine göre Uşak Çevre Birliği Birlik  Meclisine Birlikte Belediyemizi temsil etmek üzere 8 Asıl, 4 Yedek üyenin seçimi yapılması konusunun görüşülmesi.
6.Enerji Kentler Birliğine 2 asıl 1 yedek üyenin seçimi konusunun görüşülmesi.
7.Tarihi Kentler Birliğine 1 Asıl, 1 Yedek üye seçimi konusunun görüşülmesi. 
8.4081 Sayılı Kanununun 4.maddesi Hükümleri gereğince Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 5 Asıl 5 Yedek üye ile Koruma Meclisine 5 Asıl 5 Yedek üyenin gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
9.Belediyemizin ortağı olduğu şirketlerde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
10.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 6289 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile değişen 32.maddesi gereğince Belediyemizde çalışan memur statüsündeki kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi için sözleşme yapılmak üzere Belediye Başkanı Özkan YALIM’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
11.Belediyemiz 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması.
12.2023 yılı Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
13.(İlave Madde 1): Belediyemize ait kapalı semt Pazar yerlerini vatandaşlarımızın organizasyonlarında (eğlence programı, mevlit, iftar yemekleri v.b.) kullanabilmesi için ücret alınması ve ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
14.(İlave Madde 2): Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi İşletmelerinde 2024 yılı Gelir Tarifesine göre satılan ürünlerin ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği ile 2 adet Asıl, 2 adet yedek katip üyenin seçimi için gizli oylamaya geçilmiş, C.H.P Grup Başkanı Mehmet KARAKOÇ, Meclis 1.Başkan Vekilliğine Tolga PİRİNÇCİ, 2.Başkan Vekilliğine Özhan ÖZGÖBEK’i önermiş olup, Başkada öneri sunulmadığından, Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği seçimi için oy pusulaları dağıtıldı, oy kullanımı bittikten sonra, oyların tasnifi neticesinde Meclis 1.Başkan Vekilliği için Tolga PİRİNÇCİ’ye 25 oy, 2.Başkan Vekilliği için Özhan ÖZGÖBEK’e 25 oy çıkmış  olup, 7 oy boş çıkmıştır. Meclis 1.Başkan Vekilliğine Tolga PİRİNÇCİ 25,  Meclis 2.Başkan Vekilliğine Özhan ÖZGÖBEK 25 oyla seçilmişlerdir. 
2 adet Asıl 2 adet Yedek Katip üyenin seçimi için gizli oylamaya geçilmiş olup, C.H.P Grup Başkanı Mehmet KARAKOÇ;  Asıl Katip üyeliklerine Muharrem Emre KARSLI ve Devrim ALKAN’ı, Yedek Katip üyeliklerine Ayşe AYAZ ve Ahmet TOKAT’ı önermiş olup, Başkada öneri sunulmadığından, 2 adet Asıl 2 adet Yedek Katip üyenin seçimi için oy pusulaları dağıtıldı, oy kullanımı bittikten sonra, oyların tasnifi neticesinde Asıl Katip üyelikleri için Muharrem Emre KARSLI’ya 25 oy,  Devrim ALKAN’a 25 oy, Yedek Katip Üyelikleri için Ayşe AYAZ’a 24 oy, Ahmet TOKAT’a 24 oy çıkmış olup, Asıl Katip üyeliklerine  Muharrem Emre KARSLI 25,  Devrim ALKAN 25, Yedek Katip Üyeliklerine Ayşe AYAZ 24, Ahmet TOKAT 24 oyla seçilmişlerdir. 7 oy boş çıkmıştır.


  Özkan YALIM                Beytullah GÜNDÜZ              Şemseddin KARABULUT
 Belediye Başkanı                     Katip                                           Katip
  (Meclis Başkanı)


2.2024 Mart  ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçimine geçilmiş, C.H.P Grup Başkanı Mehmet KARAKOÇ, Encümen üyeliklerine Ozan BAYIK, Mehmet KARAKOÇ, Halil ARSLAN’ı önermiş ve başkada öneri sunulmadığından, Encümen üyelikleri seçimi için oy pusulaları dağıtıldı, oylama bittikten sonra oyların tasnifi neticesinde Ozan BAYIK’a 26 oy, Mehmet KARAKOÇ’a 26 oy, Halil ARSLAN’a 26 oy çıkmış olup, (6 oy boş çıkmıştır.) Belediyemiz Encümen üyeliklerine bir yıl süre ile Ozan BAYIK 26, Mehmet KARAKOÇ 26 ve Halil ARSLAN 26  oyla seçilmişlerdir. 
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının 1. Plan Bütçe Komisyonu, 2. İmar Komisyonu, 3.Çevre ve Sağlık Komisyonu, 4.Trafik Komisyonu, 5.Sosyal Yardım Komisyonu, 6. Kentsel Dönüşüm Komisyonu, 7.Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonu, 8. Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonu, 9. Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, 10. Dış İlişkiler Komisyonu, 11. Hukuk Komisyonu ve 12. Hayvan Hakları Komisyonu olmak üzere 12 komisyon kurulmasına,  komisyon üyeliklerinin 5 üyeden oluşmasına ve görev sürelerinin 1 yıl olması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
C.H.P. Grup Başkanı Mehmet KARAKOÇ ve Ak Parti Grup Başkanı Nuri DEMİR’in sözlü önerileri doğrultusunda; Plan Bütçe Komisyonuna; Uğur ALBAYRAK, Hatice TEREKECİ ÖZKAN, Tolga PİRİNÇCİ, Muharrem Emre KARSLI, Ramazan GÜNDAĞ, İmar Komisyonuna; Çağlar SAMANCI, Turan ÜNLÜ, Mehmet KARAKOÇ, Yüksel DOĞAN, Şemseddin KARABULUT, Çevre ve Sağlık Komisyonuna; Özhan ÖZGÖBEK, Devrim ALKAN, Mehmet Akif ŞANLI, Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR, Ayhan ÖZTÜRK, Trafik Komisyonuna; İsmail ASAR, Ahmet TOKAT, Mustafa ARSLAN, Özhan ÖZGÖBEK, Ayhan ÖZTÜRK, Sosyal Yardım Komisyonuna; Uğur ALBAYRAK, Çağlar SAMANCI, Halil ARSLAN, Devrim ALKAN, Talha Yasin ERDOĞAN,  Kentsel Dönüşüm  Komisyonuna; Turan ÜNLÜ, Yüksel DOĞAN, Reyhan AYDIN, Hatice TEREKECİ ÖZKAN, Beytullah GÜNDÜZ, Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonuna; Devrim ALKAN, Muharrem Emre KARSLI, Ozan BAYIK, Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR, Kübra YALIM, Park Bahçe Altyapı ve Doğal Afet Komisyonuna; Mustafa GÜREL, Yüksel DOĞAN, Reyhan AYDIN, Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR, Şemseddin KARABULUT, Kadın Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna; Ayşe AYAZ, Mustafa GÜREL, Ahmet TOKAT, Muharrem Emre KARSLI, Kübra YALIM, Dış İlişkiler Komisyonuna; Özhan ÖZGÖBEK, Mustafa ARSLAN, İsmail ASAR, Uğur ALBAYRAK, Talha Yasin ERDOĞAN, Hukuk Komisyonuna; Hatice TEREKECİ ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Tolga PİRİNÇCİ, Ozan BAYIK, Hilal SABANCI, Hayvan Hakları Komisyonuna;  Devrim ALKAN,Fadime  Ebru ÖZKARACAHİSAR, Ayşe AYAZ, Mehmet Akif ŞANLI, Beytullah GÜNDÜZ’ün seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
5.Uşak Çevre Birliği Tüzüğünün 7.maddesine göre Uşak Çevre Birliği Birlik  Meclisine Birlikte Belediyemizi temsil etmek üzere 8 Asıl, 4 Yedek üyenin seçimi açık oyla yapılmış olup, yapılan açık oylama sonucunda, C.H.P. Grup Başkanı Mehmet KARAKOÇ’un vermiş olduğu  sözlü öneri doğrultusunda Uşak Çevre Birliği Birlik Meclisi Asıl üyeliklerine Reyhan AYDIN, Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR, İsmail ASAR, Devrim ALKAN, Turan ÜNLÜ, Özhan ÖZGÖBEK, Ayşe AYAZ, Ozan BAYIK’ın, Yedek üyeliklere Ahmet TOKAT, Mustafa GÜREL, Mustafa ARSLAN, Muharrem Emre KARSLI’nın seçilmesi teklifi  oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Enerji Kentler Birliğine 2 asıl 1 yedek üyenin seçimi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; C.H.P. Grup Başkanı Mehmet KARAKOÇ’un;  Enerji Kentler Birliği Asıl Üyeliklere Çağlar SAMANCI, Ozan BAYIK, Yedek üyeliğe Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR’ı önermiş olup, Enerji Kentler Birliği Asıl Üyeliklerine sunulan öneri doğrultusunda,  Çağlar SAMANCI, Ozan BAYIK,  Yedek üyeliğe Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR’ı seçilmesi teklifi oya sunulmuş olup,  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Tarihi Kentler Birliğine 1 Asıl, 1 Yedek üye seçimi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  C.H.P. Grup Başkanı Mehmet KARAKOÇ’un önerisi doğrultusunda;  Tarihi Kentler Birliği Asıl Üyeliğine Turan ÜNLÜ, Yedek üyeliğe Çağlar SAMANCI’nın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. 4081 Sayılı Kanununun 4.maddesi Hükümleri gereğince Çiftçi Malları Murakebe Heyeti için 5 Asıl, 5 Yedek, Koruma Meclisi için 5 Asıl, 5 Yedek üye seçimi gizli oyla yapılmış olup, yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde C.H.P. Grup Başkanı Mehmet KARAKOÇ’un vermiş olduğu  sözlü öneri doğrultusunda Koruma Meclisi Asıl üyeliklerine; Veli ÜNAL 21 oy, İbrahim GÜÇLÜ 21 oy, Necdet ALTAY 21 oy, Ali KURT 21 oy, Ali ASAR 21 oy, Yedek Üyeliklerine; Savaş GÜNDÜZ 21 oy, Hasan ACAR 21 oy, Mehmet GÜLERYÜZ 21 oy, Cengiz PEKER 21 oy, Mehmet ERDOĞMUŞ 21 oy, Murakebe Heyeti Asıl üyeliklerine; Savaş METİN 21 oy, Turgay YILDIZ 21 oy, Ömer ARSLAN 21 oy, Mehmet BARDAK 21 oy, Yavuz AYHAN 21 oy, Yedek Üyeliklerine; Mehmet SELVİ 21 oy, Kamil KARABACAK 21 oy, Ali Osman SARAÇ 21 oy, Ali TAŞCI 21 oy, Kazım ASLAN 21 oy çıkmış olup; Koruma Meclisi Asıl üyeliklerine; Veli ÜNAL 21,  İbrahim GÜÇLÜ 21, Necdet ALTAY 21, Ali KURT 21, Ali ASAR 21 oyla, Yedek Üyeliklerine; Savaş GÜNDÜZ 21, Hasan ACAR 21, Mehmet GÜLERYÜZ 21, Cengiz PEKER 21,  Mehmet ERDOĞMUŞ 21 oyla, Murakebe Heyeti Asıl üyeliklerine; Savaş METİN 21, Turgay YILDIZ 21, Ömer ARSLAN 21, Mehmet BARDAK 21, Yavuz AYHAN 21 oyla, Yedek Üyeliklerine; Mehmet SELVİ 21, Kamil KARABACAK 21, Ali Osman SARAÇ 21, Ali TAŞCI 21, Kazım ASLAN 21 oyla seçilmiş olup, 11 oy boş çıkmıştır.
9.Belediyemizin ortağı olduğu şirketlerde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin ortağı olduğu şirketlerde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Selçuk TOKER ve Fikret KARAHAN’ın 2 çekimser oylarına karşılık 30 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 6289 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile değişen 32.maddesi gereğince Belediyemizde çalışan memur statüsündeki kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi için sözleşme yapılmak üzere Belediye Başkanını Özkan YALIM’a yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 6289 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile değişen 32.maddesi gereğince Belediyemizde çalışan memur statüsündeki kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi için sözleşme yapılmak üzere Belediye Başkanını Özkan YALIM’a yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Selçuk TOKER ve Fikret KARAHAN’ın 2 çekimser oylarına karşılık 30 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Özkan YALIM; 2024 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Özkan YALIM; 2024 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

Gündeme İlave olarak alınan  1. (13.Madde), ve 2. (14.madde)  Maddelerinin gündemin 11.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

11.(İlave Madde 1): Belediyemize ait kapalı semt Pazar yerlerini vatandaşlarımızın organizasyonlarında (eğlence programı, mevlit, iftar yemekleri v.b.) kullanabilmesi için ücret alınması ve ücret tarifesinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemize ait kapalı semt Pazar yerlerini vatandaşlarımızın organizasyonlarında (eğlence programı, mevlit, iftar yemekleri v.b.) kullanabilmesi için ücret alınması ve ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12. (İlave Madde 2): Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi İşletmelerinde 2024 yılı Gelir Tarifesine göre satılan ürünlerin ücret tarifelerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi İşletmelerinde 2024 yılı Gelir Tarifesine göre satılan ürünlerin ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı); Özkan YALIM; Gündemin kalan maddelerinin 09.04.2024 Salı günü saat 10.00 da görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.


                   
 Özkan YALIM                  Muharrem Emre KARSLI            Devrim ALKAN
 Belediye Başkanı                         Katip                                          Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: 26 Nisan, 2024
İlgili İçerikler: 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024