Meclis Karar Özetleri

08.05.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

2044
16-05-2018

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
08.05.2018         SALI                  17.00           2018               5                    5        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkan V. : Hakan ULUDAĞ,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

18.Belediye Meclisinin 07/02/2018 tarih ve 155 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yer alan, yeni cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 47 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yaşar ÖZKAYA vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi,  K22c13b  pafta, 3561 Ada 1, 2, 3, 4  numaralı parsellerin çok yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yaşar ÖZKAYA vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi,  K22c13b2b  pafta, 3561 Ada 1, 2, 3, 4  numaralı parsellerin mevcut inşaat alanları hesaplanarak, toplam inşaat alanı (KAKS) değiştirilmeden, parseller için ayrık nizam 8 kat, ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 7.00 metre ve TAKS=0.40 KAKS=1.65 yapılaşma koşulu belirlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 06.04.2018 Tarih ve 278 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali ADIYAMAN'ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 888 ada, 55 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 3): Ahmet CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 5 ve 7 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 4): Şenay GÜNEŞHAN'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 1554 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 6): Selahattin ÇINAR'a vekaleten Umut ÖZYURT'un İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4236 ada 4-5-6 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 07.03.2018 Tarih ve 212 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan KOÇ ve Osman KOÇ'a vekaleten Yaşar AÇIKKUZU'nun talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c094d ve K22c09d4c paftalarda, 3055 Ada için TAKS=0.34 KAKS=1.01 yapılaşma koşulları ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
32.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 224 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına istinaden Uygulama İmar Plan Notlarına: "TURİZM ALANLARI, SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI, YURT ALANLARI: Turizm Alanları, Sağlık Tesisleri Alanları, Yurt Alanları olarak belirlenmiş alanlarda; plan üzerinde belirtilen Emsal/KAKS değerinin %30'unu aşmamak kaydı ile; Yemek salonu, kafeterya, kütüphane, çalışma salonları, fuaye, konferans salonu, bilgi işlem merkezi, bay-bayan wc ve tüm kullanımlar için gerekli asgari depo alanları, arşiv, nizamiye (giriş-kontrol) binası, güvenlik odaları ve revir emsal hesabına dahil değildir." Olarak plan notu ilavesi yapılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilavesi işlemine askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
35.İlave Madde 11: Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilen Ücret tarifesinin 5.1.8 maddesindeki tevhit ücreti ve 5.1.9. maddelerindeki ifraz ücreti konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
36.İlave Madde 12: Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale dilen, Harç tarifesinin 1.5. maddesindeki İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinden alınan ilan reklam vergisi harç tutarı konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.İlave Madde 13:Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ücret tarifesinin 5.12.1 be 5.12.2. maddesindeki otopark ücretleri konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.İlave Madde 14: Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ile ilgili kanuna istinaden ilgili yapılarda şehrimizdeki kentsel dönüşümün hız kazanmasına, inşaat sektörünün ve yenilenmenin teşviki amacıyla otopark ücretlerinde indirime gidilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
39.İlave Madde 15: Belediye Meclisinin 06.04.2018 Tarih ve 286 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökçe Mobilya İnş. Taah. Tem.Hay. Pet. San ve Tic Ltd Şti'ye vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07a, K22c07b ve K22c07d paftalarda, 1012 numaralı parselden geçen 15.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun iptali ve 2135 numaralı parselin cephe aldığı 15.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun doğrultusunun değiştirilmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
40.İlave Madde 16: Belediye Meclisinin 06.04.2018 Tarih ve 286 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökçe Mobilya İnş. Taah. Tem.Hay. Pet. San ve Tic Ltd Şti'ye vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07a3c, K22c07b4d ve K22c07d2b paftalarda, 1012 numaralı parselden geçen 15.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun iptali ve 2135 numaralı parselin cephe aldığı 15.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun doğrultusunun değiştirilmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41.İlave Madde 17: Belediye Meclisinin 06.04.2018 Tarih ve 279 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; TEİAŞ 6.bölge Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, K22d10a ve K22d10b  paftalarda, 1350 metre uzunluğunda enerji nakil hattının imar planlarına işlenmesi   yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
42.İlave Madde 18: Belediye Meclisinin 06.04.2018 Tarih ve 279 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; TEİAŞ 6.bölge Müdürlüğü'nün  İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü,  K22d10b4a  paftada, yaklaşık 100 metre uzunluğunda enerji nakil hattının imar planlarına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
43.İlave Madde 19: Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek revize edilmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı planı, plan notları revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

18.Belediye Meclisinin 07/02/2018 tarih ve 155 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yer alan, yeni cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yer alan, yeni cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ ve Erdoğan VAROL oy kullanmamıştır.)
20.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 47 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 47 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ ve Erdoğan VAROL oy kullanmamıştır.) 
22.Belediye Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yaşar ÖZKAYA vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi,  K22c13b  pafta, 3561 Ada 1, 2, 3, 4  numaralı parsellerin çok yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yaşar ÖZKAYA vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi,  K22c13b  pafta, 3561 Ada 1, 2, 3, 4  numaralı parsellerin çok yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 13 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
23.Belediye Meclisinin 03.04.2018 Tarih ve 234 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yaşar ÖZKAYA vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi,  K22c13b2b  pafta, 3561 Ada 1, 2, 3, 4  numaralı parsellerin mevcut inşaat alanları hesaplanarak, toplam inşaat alanı (KAKS) değiştirilmeden, parseller için ayrık nizam 8 kat, ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 7.00 metre ve TAKS=0.40 KAKS=1.65 yapılaşma koşulu belirlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yaşar ÖZKAYA vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi,  K22c13b2b  pafta, 3561 Ada 1, 2, 3, 4  numaralı parsellerin mevcut inşaat alanları hesaplanarak, toplam inşaat alanı (KAKS) değiştirilmeden, parseller için ayrık nizam 8 kat, ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 7.00 metre ve TAKS=0.40 KAKS=1.65 yapılaşma koşulu belirlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 12 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
24.Belediye Meclisinin 06.04.2018 Tarih ve 278 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali ADIYAMAN'ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 888 ada, 55 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali ADIYAMAN'ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 888 ada, 55 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonndan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden Nevzat YILMAZ oy kullanmamıştır.)
27.(İlave Madde 3): Ahmet CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 5 ve 7 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ahmet CEYLAN'ın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2363 ada 5 ve 7 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden Nevzat YILMAZ ve Erdoğan VAROL oy kullanmamıştır.)
28.(İlave Madde 4): Şenay GÜNEŞHAN'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 1554 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şenay GÜNEŞHAN'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 1554 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden Nevzat YILMAZ ve Erdoğan VAROL oy kullanmamıştır.)
30.(İlave Madde 6): Selahattin ÇINAR'a vekaleten Umut ÖZYURT'un İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4236 ada 4-5-6 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Selahattin ÇINAR'a vekaleten Umut ÖZYURT'un İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4236 ada 4-5-6 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 07.03.2018 Tarih ve 212 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan KOÇ ve Osman KOÇ'a vekaleten Yaşar AÇIKKUZU'nun İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c094d ve K22c09d4c paftalarda, 3055 Ada için TAKS=0.34 KAKS=1.01 yapılaşma koşulları ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ramazan KOÇ ve Osman KOÇ'a vekaleten Yaşar AÇIKKUZU'nun İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c094d ve K22c09d4c paftalarda, 3055 Ada için TAKS=0.34 KAKS=1.01 yapılaşma koşulları ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 224 sayılı Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısına istinaden Uygulama İmar Plan Notlarına: "TURİZM ALANLARI, SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI, YURT ALANLARI: Turizm Alanları, Sağlık Tesisleri Alanları, Yurt Alanları olarak belirlenmiş alanlarda; plan üzerinde belirtilen Emsal/KAKS değerinin %30'unu aşmamak kaydı ile; Yemek salonu,  kafeterya,  kütüphane,  çalışma salonları,  fuaye,  konferans salonu, bilgi işlem merkezi, bay-bayan  wc  ve  tüm kullanımlar için gerekli asgari depo alanları,  arşiv,  nizamiye  (giriş-kontrol) binası,  güvenlik odaları ve revir emsal hesabına dahil değildir." Olarak plan notu ilavesi yapılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilavesi işlemine askı süresi içerisinde  TMMOB  Mimarlar  Odası  İzmir  Şubesi Uşak  Temsilciliği  tarafından  yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından  sonra;  İmar  ve  Şehircilik  Müdürlüğü'nün  yazısına  istinaden  Uygulama İmar Plan Notlarına: "TURİZM ALANLARI, SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI, YURT ALANLARI: Turizm Alanları, Sağlık Tesisleri Alanları, Yurt Alanları olarak belirlenmiş alanlarda; plan üzerinde belirtilen Emsal/KAKS değerinin %30'unu aşmamak kaydı ile; Yemek salonu, kafeterya, kütüphane, çalışma salonları, fuaye, konferans salonu, bilgi işlem merkezi, bay-bayan wc ve tüm kullanımlar için gerekli asgari depo alanları, arşiv, nizamiye (giriş-kontrol) binası, güvenlik odaları ve revir emsal hesabına dahil değildir." Olarak plan notu ilavesi yapılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilavesi işlemine askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden Nevzat YILMAZ oy kullanmamıştır.)
35.İlave Madde 11: Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilen Ücret tarifesinin 5.1.8 maddesindeki tevhit ücreti ve 5.1.9. maddelerindeki ifraz ücreti konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarihli  toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Ücret tarifesinin 5.1.8 maddesindeki tevhit ücreti ve 5.1.9. maddelerindeki ifraz ücreti konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği  şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden Nevzat YILMAZ oy kullanmamıştır.)
36.İlave Madde 12: Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu havale dilen, Harç tarifesinin 1.5. maddesindeki İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinden alınan ilan reklam vergisi harç tutarı konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarihli  toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale dilen, Harç tarifesinin 1.5. maddesindeki İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinden alınan ilan reklam vergisi harç tutarı konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle  kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
37.İlave Madde 13:Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ücret tarifesinin 5.12.1 be 5.12.2. maddesindeki otopark ücretleri konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 04.05.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ücret tarifesinin 5.12.1 be 5.12.2. maddesindeki otopark ücretleri konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 11 ret, Ufuk DÜZENLİ’nin 1 çekimser oyuna karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin görüşülmesine başlandığında Nevzat YILMAZ oturumdan ayrılmıştır.)
38.İlave Madde 14: Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ile ilgili kanuna istinaden ilgili yapılarda şehrimizdeki kentsel dönüşümün hız kazanmasına, inşaat sektörünün ve yenilenmenin teşviki amacıyla otopark ücretlerinde indirime gidilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi ile ilgili kanuna istinaden ilgili yapılarda şehrimizdeki kentsel dönüşümün hız kazanmasına, inşaat sektörünün ve yenilenmenin teşviki amacıyla otopark ücretlerinde indirime gidilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN ve Mehmet ALEV’in 5 ret oylarına karşılık 22 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
39.İlave Madde 15: Belediye Meclisinin 06.04.2018 Tarih ve 286 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökçe Mobilya İnş. Taah. Tem.Hay. Pet. San ve Tic Ltd Şti'ye vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07a, K22c07b ve K22c07d paftalarda, 1012 numaralı parselden geçen 15.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun iptali ve 2135 numaralı parselin cephe aldığı 15.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun doğrultusunun değiştirilmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gökçe Mobilya İnş. Taah. Tem.Hay. Pet. San ve Tic Ltd Şti'ye vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07a, K22c07b ve K22c07d paftalarda, 1012 numaralı parselden geçen 15.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun iptali ve 2135 numaralı parselin cephe aldığı 15.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun doğrultusunun değiştirilmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 12 çekimser  oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden Zeki ERCEL oturumdan ayrılmıştır.)
40.İlave Madde 16: Belediye Meclisinin 06.04.2018 Tarih ve 286 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökçe Mobilya İnş. Taah. Tem.Hay. Pet. San ve Tic Ltd Şti'ye vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07a3c, K22c07b4d ve K22c07d2b paftalarda, 1012 numaralı parselden geçen 15.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun iptali ve 2135 numaralı parselin cephe aldığı 15.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun doğrultusunun değiştirilmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gökçe Mobilya İnş. Taah. Tem.Hay. Pet. San ve Tic Ltd Şti'ye vekaleten İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07a3c, K22c07b4d ve K22c07d2b paftalarda, 1012 numaralı parselden geçen 15.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun iptali ve 2135 numaralı parselin cephe aldığı 15.00 metre genişliğindeki taşıt yolunun doğrultusunun değiştirilmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 12 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
41.İlave Madde 17: Belediye Meclisinin 06.04.2018 Tarih ve 279 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; TEİAŞ 6.bölge Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, K22d10a ve K22d10b  paftalarda, 1350 metre uzunluğunda enerji nakil hattının imar planlarına işlenmesi   yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; TEİAŞ 6.bölge Müdürlüğü'nün  İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, K22d10a ve K22d10b  paftalarda, 1350 metre uzunluğunda enerji nakil hattının imar planlarına işlenmesi   yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden Orhan TAMER ve Erdoğan VAROL oy kullanmamıştır.) (Zeki ERCEL oturuma katılmıştır.)
42.İlave Madde 18: Belediye Meclisinin 06.04.2018 Tarih ve 279 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; TEİAŞ 6.bölge Müdürlüğü'nün  İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü,  K22d10b4a  paftada, yaklaşık 100 metre uzunluğunda enerji nakil hattının imar planlarına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; TEİAŞ 6.bölge Müdürlüğü'nün  İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü,  K22d10b4a  paftada, yaklaşık 100 metre uzunluğunda enerji nakil hattının imar planlarına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden Orhan TAMER ve Erdoğan VAROL oy kullanmamıştır.)
43.İlave Madde 19: Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek revize edilmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı, plan notları revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek revize edilmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı, plan notları revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER, Necmi DURSUN ve Erdoğan VAROL’un  3 ret oylarına karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden Bekir AKAĞAÇ oy kullanmamıştır.)
            
2018  Haziran  ayı Meclis Toplantısının 01.06.2018  Cuma günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

    Belediye  Başkan V. Hakan ULUDAĞ;  2018 Mayıs ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.  


           Hakan ULUDAĞ                 Sevgi COŞKUN                     Akın DEMİR
          Belediye Başkan V.                     Katip                                       Katip
          (Meclis Başkanı)0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.05.2018