Meclis Karar Özetleri

08.09.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

2501
12-09-2017
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
08.09.2017        CUMA       17.00             2017               10                   4        1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK,  Hasan ERDOĞAN, Hakan ULUDAĞ,  Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY,  Sevgi COŞKUN,  Mehmet YAŞAR,  Salih KÜÇÜK,  Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN,  Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

22. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 55 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
24.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülerek karara bağlanması. 
29.İlave Madde 6: İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a ve K22c09d1b paftalarda Kent Park Projesi kapsamında taşınan lise alanlarının Park (Kent Meydanı) olarak, K22c10d1a ve K22c10d1b paftalarda bulunan Pazar alanında ise Lise alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde İsmail TÜRKMEN, İlter TOY, Sakine TÜRKMEN, Hacer YILDIZ, Meral TÜRKMEN, Necla KARACA, Hülya ÖZOĞUL, Nuri ŞAHİN, Önder ÜNAL, Hüseyin ÜNAL, Mustafa ÜNAL, Tekin ÜNAL, Azmi ÜNAL, Muzaffer BÖLME, Yaşar BÖLME, Cemalettin ŞAHİN, Mahmut KARATAŞ, Hüseyin KELLE ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan 22 (yirmi iki) adet itirazın  görüşülerek karara bağlanması.
30.İlave Madde 7: İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a ve K22c09d1b paftalarda Kent Park Projesi kapsamında taşınan lise alanlarının Park (Kent Meydanı) olarak, K22c10d1a ve K22c10d1b paftalarda bulunan Pazar alanında ise Lise alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Hüseyin KARACA, Halil İbrahim KARATAŞ, Zehra YILMAZ, Necmiye GÜNEY, Orhan Yiğit PAKSOY, Cemil MANAV, Kadir AYDIN, Halil ÜNALAN, Mehmet Ali GÖKSEL tarafından yapılan 13 (on üç) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
31.İlave Madde 8: Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli 3.birleşiminde Trafik Komisyonuna havale edilen; Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne istinaden şehrimizdeki “S” plakalı araçların yetersiz kalmasından dolayı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 2016/566 sayılı 20 araçlık servis plakası satışı kararına 20 adet daha ilave edilerek toplamda 40 adet servis plakası ihalesi açılması konusunun Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması .

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

22. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 55 adet talebin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 55 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, ekli tabloda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.İlave Madde 6: İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a ve K22c09d1b paftalarda Kent Park Projesi kapsamında taşınan lise alanlarının Park (Kent Meydanı) olarak, K22c10d1a ve K22c10d1b paftalarda bulunan Pazar alanında ise Lise alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde İsmail TÜRKMEN, İlter TOY, Sakine TÜRKMEN, Hacer YILDIZ, Meral TÜRKMEN, Necla KARACA, Hülya ÖZOĞUL, Nuri ŞAHİN, Önder ÜNAL, Hüseyin ÜNAL, Mustafa ÜNAL, Tekin ÜNAL, Azmi ÜNAL, Muzaffer BÖLME, Yaşar BÖLME, Cemalettin ŞAHİN, Mahmut KARATAŞ, Hüseyin KELLE ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan 22 (yirmi iki) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a ve K22c09d1b paftalarda Kent Park Projesi kapsamında taşınan lise alanlarının Park (Kent Meydanı) olarak, K22c10d1a ve K22c10d1b paftalarda bulunan Pazar alanında ise Lise alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde İsmail TÜRKMEN, İlter TOY, Sakine TÜRKMEN, Hacer YILDIZ, Meral TÜRKMEN, Necla KARACA, Hülya ÖZOĞUL, Nuri ŞAHİN, Önder ÜNAL, Hüseyin ÜNAL, Mustafa ÜNAL, Tekin ÜNAL, Azmi ÜNAL, Muzaffer BÖLME, Yaşar BÖLME, Cemalettin ŞAHİN, Mahmut KARATAŞ, Hüseyin KELLE ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan 22 (yirmi iki) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.İlave Madde 7: İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a ve K22c09d1b paftalarda Kent Park Projesi kapsamında taşınan lise alanlarının Park (Kent Meydanı) olarak, K22c10d1a ve K22c10d1b paftalarda bulunan Pazar alanında ise Lise alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Hüseyin KARACA, Halil İbrahim KARATAŞ, Zehra YILMAZ, Necmiye GÜNEY, Orhan Yiğit PAKSOY, Cemil MANAV, Kadir AYDIN, Halil ÜNALAN, Mehmet Ali GÖKSEL tarafından yapılan 13 (on üç) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, K22c09d1a ve K22c09d1b paftalarda Kent Park Projesi kapsamında taşınan lise alanlarının Park (Kent Meydanı) olarak, K22c10d1a ve K22c10d1b paftalarda bulunan Pazar alanında ise Lise alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Hüseyin KARACA, Halil İbrahim KARATAŞ, Zehra YILMAZ, Necmiye GÜNEY, Orhan Yiğit PAKSOY, Cemil MANAV, Kadir AYDIN, Halil ÜNALAN, Mehmet Ali GÖKSEL tarafından yapılan 13 (on üç) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.İlave Madde 8: Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli 3.birleşiminde Trafik Komisyonuna havale edilen; Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne istinaden şehrimizdeki “S” plakalı araçların yetersiz kalmasından dolayı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 2016/566 sayılı 20 araçlık servis plakası satışı kararına 20 adet daha ilave edilerek toplamda 40 adet servis plakası ihalesi açılmasının Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; : Belediye Meclisinin 07/09/2017 tarihli 3.birleşiminde Trafik Komisyonuna havale edilen; Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’ne istinaden şehrimizdeki “S” plakalı araçların yetersiz kalmasından dolayı Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 2016/566 sayılı 20 araçlık servis plakası satışı kararına 20 adet daha ilave edilerek toplamda 40 adet servis plakası ihalesi açılması konusunun Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2017 Ekim  ayı Meclis Toplantısının  02.10.2017  Pazartesi günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

    Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL;  2017  Eylül  ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır

                  
Zeki ERCEL                Emine YILDIRIM          Sevgi COŞKUN

Meclis 2.Başkan V.                 Katip                          Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.09.2017