Meclis Gündemi

06.05.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1036
28-04-2022

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 06.05.2022 Cuma günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.                                        
Mehmet ÇAKIN                                   
Belediye Başkanı

GÜNDEM: 
1.2022 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.2021 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülmesi.
3.Belediyemizin 2022 yılı bütçesinde tertibi bulunduğu halde ekonomik maliyet artışları nedeni ile konulan  ödeneklerin    ihtiyaca  yetmeyeceği  anlaşıldığından  ek  ödenek  yapılması  ve  norm  kadro yönetmeliğinde kurulması zorunlu olan  Müdürlüğe bütçe tertibi açılması ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.  Maddesine istinaden  ilgili müdürlüklere Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan  ek ödenek aktarılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 67 ve 68 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan,  İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 26 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 42 adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 80 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi  gereğince  onaylanan,  İlimiz,  Merkez, Kurtuluş  Mahallesi,  82  ada  30  numaralı  parselde  hazırlanan    1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Yıldıray SARISAMAN'ın; İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü 311 ada 8 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Mende Köyü ve Yeşil Karaağaç Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 103 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin belirlenen sınırın görüşülerek karara bağlanması.
8.Hilmi YEŞİLÇİÇEK'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 181 ada 1 numaralı parselin, 1/5000 ölçekli nazım imar planında belirtilen  kent ormanı kullanımından çıkartılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
9.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 292 ada 8, 9, 10, 11 ve 93 numaralı parsellerin bulunduğu alanda mevcut imar planının uygulanmasının mümkün olmamasından dolayı imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 141 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih 315 ve 316 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10,7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarında, imar uygulaması aşamasında düzenlemeler gerektiğinden revizyon yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.ENYAŞ'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
13.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 382 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; ERCEL Gıda İhtiyaç Maddeleri, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 208 ada 2 ve 210 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 382 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; ERCEL Gıda İhtiyaç Maddeleri, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 208 ada 2 ve 210 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 93 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6987 ada 1 ve 2 numaralı parsellere cephe alanda imar hattında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 92 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez,Ovademirler ve Fatih Mahalleleri sınırlarına dahil yaklaşık 12 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınırın belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 173 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı alanları kapsayan ve stadyum kavşağı olarak bilinen alanda park alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 173 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı alanları kapsayan ve stadyum kavşağı olarak bilinen alanda park alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 90 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Müftülüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5606 ada 1 parsel ve 755 ada 286 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 90 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Müftülüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5606 ada 1 parsel ve 755 ada 286 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 94 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3994 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 94 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3994 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 326 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnş. Nak. Haf. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada 53 ve 54 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 04/11/2016 tarih ve 768 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 782 ada 35 ve 46 numaralı parsellerde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Uşak merkez, Karaağaç Toplu Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü ÖZTÜRK'ün İlimiz merkez, 4.Etap TOKİ isimli sitede bulunan F1,F2,F3,F4,F5 ve F6 blokların bulunduğu  alana  sokak  ismi  verilmesi  yönündeki  talebinin, İmar  Komisyonu  kararı  ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 06.02.1996 tarih 88 sayılı kararıyla onaylanan cadde-sokak isimlerinden Atatürk  Mahallesinde  bulunan  Şehit  Ali  Demirağ  caddesi  sehven  yanlış  yazıldığından,  Şehit  Ali Demirdağ Caddesi olarak düzeltilmesi konusunun görülerek karara bağlanması.
28.5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. madde 1. Fıkra; "İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla;  turizm,  sağlık,  sanayi  ve  ticaret  yatırımlarının  ve  eğitim  kurumlarının  su,  termal  su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli  veya  ücretsiz  olarak  yapabilir  veya  yaptırabilir,  bunun  karşılığında  yapılan  tesislere  ortak olabilir." denilmektedir. Uşak Karma OSB nin su ihtiyacının temini için mülkiyeti Belediyemize ait 256 ada 13 parsel ve civarına kuyu açılmasına ve Belediye Başkanı'na bu hususta protokol yapma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediyemize  Milli  Emlak  Genel  Müdürlüğünden  tahsisli  Uşak  Merkez Kurtuluş  Mahallesi  82  ada  30  numaralı  parsel  imar  planında  belediye  hizmet  alanıdır. Taşınmaz  üzerinde  hayırsever/hayırseverler  ile  görüşmeler  yapmak  anlaşmaya  varılması halinde  hayırseverlerin  belirleyeceği  Belediyemizce  uygun  bulunacak  isim/isimlerin  verilmesi şartı ile Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi yapımına ilişkin protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.Uşak il sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait içme suyu pompalarının verimliliklerini arttırmak  için  içme  suyu  sistemlerinin  yenilenmesi  verimlilik  elde  edilmesi  ve  pompaların  enerji ihtiyacının karşılanması için Güneş Enerji Santrallerinin yapımının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesi konusunda Belediye Encümenine yetki konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro derece değişikliği  norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanması için yazımız ve ekinde bulunan (III) sayılı dolu  kadro değişiklik cetveli ile 17.04.2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e istinaden tanzim edilen  (I) sayılı Kadro İhdas cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
32.Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müracaatında; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 6915 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
33.Döndü ÖDEMİŞ ve müşterekleri adına vekaleten İbrahim DAĞGEZEN'in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 73 ve 74 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
34.Uşak İl Müftülüğünün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 4928 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
35.Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli 1.birleşim 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, hafriyat ve inşaat atıklarının geri kazanım bedelinin belirlenmesi konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.0.0
Son Düzenlemeler: 28 April, 2022
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
06.05.2022 belediye Gündemi İlanı meclis Tarihli