Meclis Karar Özetleri

16.11.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

743
23-11-2022

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
16.11.2022    ÇARŞAMBA         15.00             2022               11                    2                   1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN. 

GÜNDEM:

30.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 328 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Engin ÖREN’nin  İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 3665 ada, 22 nolu parseldeki açık otopark ve taşınabilir kabinin yerleşimi talebinin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı ve izleyen iki yılın gider ve gelir bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2023 yılı ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2023 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
39.(İlave Madde 9): İlimiz Atatürk Mahallesi Alper Günbayram Caddesi 2.Elmas Sokakta yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna “Şehit Mehmet KARA” isminin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
40.(İlave Madde 10): Halihazırda sulama amaçlı olan Uşak Banaz Baltalı Göletinin işletmesinin  devir alınması için gerekli işlemlerin yapılması ve Uşak iline Baltalı Göletinden  içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili  olarak  ana  plan  ve  fizibilite    raporlarının    hazırlanması,    planlanan    tesislerin    projelerinin hazırlanması, projelendirilen tesislerin  inşaatlarının  yapılması, isale hatlarının döşenmesi ve yapılan  imalatların  geri  ödeme  hususlarını  içeren  "Uşak  Banaz Baltalı Göletinden İçme, Kullanma Suyu ve Endüstri Suyu Sağlanması" ile ilgili protokolün 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun'a istinaden  Devlet  Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  ile  Uşak  Belediye  Başkanlığı  arasında  Protokolün imzalanması  için  Uşak  Belediye  Başkanı'na  yetki  verilip  verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
41.(İlave Madde 11): Uşak iline Sorkun Göletinden içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite  raporlarının  hazırlanması,  planlanan  tesislerin  projelerinin  hazırlanması  ve  projelendirilen tesislerin  inşaatlarının  yapılması  ve  yapılan  imalatların  geri  ödeme  hususlarını  içeren  "Uşak  Merkez Sorkun Göletinden İçme, Kullanma Suyu ve Endüstri Suyu Sağlanması" ile ilgili protokolün 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun'a istinaden  Devlet  Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  ile  Uşak  Belediye  Başkanlığı  arasında  Protokolün imzalanması  için  Uşak  Belediye  Başkanı'na  yetki  verilip  verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
42.(İlave Madde 12): Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
43.(İlave Madde 13): İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 5956 ada, 1 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
44.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarih ve 147 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen: Uşak İl Müftülüğünün; İlimiz Merkez Fatih Mahallesi, 4928 ada, 1 numaralı parselde İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
45.(İlave Madde 15):Uşak Belediyesi Ticari Taksilerin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Taslağın görüşülerek karara bağlanması.
46.(İlave Madde 16): Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Taslağın görüşülerek karara bağlanması.
47.(İlave Madde 17): Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 327 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün; İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi K22c09c3c ve K22c09c3d pafta, 2753 ada, 1 numaralı parselde Yençok=17.50 yapı yüksekliği belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
48.(İlave Madde 18): Belediye Meclisinin 02.08.2022 tarih ve 241 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen: Nejla CEYLAN’ın; İlimiz Merkez Bölme Mahallesi, K22c13b4c pafta, 344 ada, 1 numaralı parselde Yençok=3 kat yapı yüksekliği belirlenmesi ve Karayolundan 25.00 metre yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
49.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 324 sayılı kararı ile ve 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşim, 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Fatih Mahallesi yaklaşık 10 hektar alanda hazırlanan ve Fatih Mahallesi 5956 ada, 1 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
50.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 324 sayılı kararı ile ve 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşim, 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Fatih Mahallesi yaklaşık 10 hektar alanda hazırlanan ve Fatih Mahallesi 5956 ada, 1 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

30.Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 328 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Engin ÖREN’nin  İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 3665 ada, 22 nolu parseldeki açık otopark ve taşınabilir kabinin yerleşimi talebi Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Engin ÖREN’nin  İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 3665 ada, 22 nolu parseldeki açık otopark ve taşınabilir kabinin yerleşimi talebinin Trafik Komisyonunda geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra: 2023 yılı Performans programının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a ve 41.Maddesi gereğince Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ,Turhan TEKİN,  Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’nın 12 ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
36.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılı ve izleyen iki yılın gider ve gelir bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra: 

Belediyemizin 2023 yılı Bütçesine ekli 11 maddeden oluşan 1.811.000.000,00 TL.lik Bütçe Kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle madde madde ad okunarak yapılan açık oylama neticesinde Üyelerden  Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ,Turhan TEKİN,  Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’nın 12 ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediyemizin 2023 yılı  31 maddelik  1.811.000.000,00 TL.lik Gider Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonca hazırlandığı şekliyle Müdürlükler bazında ad okunarak yapılan açık oylamasına geçilmiş olup, 31 maddelik 2023 yılı gider bütçesi Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ,Turhan TEKİN,  Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’nın 12 ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Belediyemizin 2023  yılı  6 Maddelik 1.811.000.000,00  TL.lik Gelir Bütçesinin oylamasına geçilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 6 Maddelik Gelir Bütçesi bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ,Turhan TEKİN,  Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’nın 12 ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediyemizin 2023 yılı ayrıntılı harcama programının oylamasına geçilmiş olup 4 bölümlük 1.811.000.000,00  TL.lik ayrıntılı harcama programının bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ,Turhan TEKİN,  Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’nın 12  ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediyemizin 2023 yılı Belediyeye Bağlı İdare ve Birimlerinin Finansman programının oylamasına  geçilmiş olup, 4 bölümlük  1.811.000.000,00 TL.lik finansman programının bölüm bölüm ve ad okunarak yapılan açık oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ,Turhan TEKİN,  Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’nın 12  ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

37.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli Kasım ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2023 yılı ücret tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2023 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97. Maddesine göre hazırlanan 2023 yılı ücret tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ,Turhan TEKİN,  Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’nın 12  ret oylarına karşılık  14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Tolga PİRİNÇCİ oturumdan ayrılmıştır.)

38. (İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarihli Kasım ayı toplantısının 1. Birleşim 1.Oturumunda  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2023 yılı harç tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  2023 yılında uygulanacak, 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 96. Maddesine göre hazırlanan 2023 yılı harç tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
39.(İlave Madde 9): İlimiz Atatürk Mahallesi Alper Günbayram Caddesi 2.Elmas Sokakta yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna “Şehit Mehmet KARA” isminin verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Atatürk Mahallesi Alper Günbayram Caddesi 2.Elmas Sokakta yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna “Şehit Mehmet KARA” isminin verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
40.(İlave Madde 10): Halihazırda sulama amaçlı olan Uşak Banaz Baltalı Göletinin işletmesinin  devir alınması için gerekli işlemlerin yapılması ve Uşak iline Baltalı Göletinden  içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının hazırlanması,  planlanan tesislerin projelerinin hazırlanması, projelendirilen tesislerin inşaatlarının yapılması, isale hatlarının döşenmesi ve yapılan  imalatların  geri  ödeme  hususlarını  içeren  "Uşak  Banaz Baltalı Göletinden İçme, Kullanma Suyu ve Endüstri Suyu Sağlanması" ile ilgili protokolün 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun'a istinaden  Devlet  Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  ile  Uşak  Belediye  Başkanlığı  arasında  Protokolün imzalanması  için  Uşak  Belediye  Başkanı'na  yetki  verilip  verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Halihazırda sulama amaçlı olan Uşak Banaz Baltalı Göletinin işletmesinin  devir alınması için gerekli işlemlerin yapılması ve Uşak iline Baltalı Göletinden içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının hazırlanması,  planlanan tesislerin projelerinin hazırlanması, projelendirilen tesislerin inşaatlarının yapılması, isale hatlarının döşenmesi ve yapılan  imalatların  geri  ödeme  hususlarını  içeren  "Uşak  Banaz Baltalı Göletinden İçme, Kullanma Suyu ve Endüstri Suyu Sağlanması" ile ilgili protokolün 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun'a istinaden  Devlet  Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü ile Uşak  Belediye  Başkanlığı arasında Protokolün imzalanması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Tolga PİRİNÇCİ oturuma katılmıştır.)

41.(İlave Madde 11): Uşak iline Sorkun Göletinden içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının hazırlanması, planlanan tesislerin projelerinin  hazırlanması  ve  projelendirilen tesislerin  inşaatlarının  yapılması  ve  yapılan  imalatların  geri  ödeme  hususlarını  içeren  "Uşak  Merkez Sorkun Göletinden İçme, Kullanma Suyu ve Endüstri Suyu Sağlanması" ile ilgili protokolün 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun'a istinaden  Devlet  Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  ile  Uşak  Belediye  Başkanlığı  arasında  Protokolün imzalanması  için  Uşak  Belediye  Başkanı'na  yetki  verilip  verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak iline Sorkun Göletinden içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile ilgili olarak ana plan ve fizibilite raporlarının hazırlanması, planlanan tesislerin projelerinin  hazırlanması  ve  projelendirilen tesislerin  inşaatlarının  yapılması  ve  yapılan  imalatların  geri  ödeme  hususlarını  içeren  "Uşak  Merkez Sorkun Göletinden İçme, Kullanma Suyu ve Endüstri Suyu Sağlanması" ile ilgili protokolün 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun'a istinaden  Devlet  Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü ile Uşak Belediye Başkanlığı arasında Protokolün imzalanması için Belediye  Başkanı'na yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
42.(İlave Madde 12): Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim edilen (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN,  Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 12 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
43.(İlave Madde 13): İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 5956 ada, 1 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 5956 ada, 1 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

Üyelerden Osman Zeki İŞMAN, Turgut ÖZÇELİK ve Selçuk TOKER oturumdan ayrılmıştır.

44.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarih ve 147 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen: Uşak İl Müftülüğünün; İlimiz Merkez Fatih Mahallesi, 4928 ada, 1 numaralı parselde İmar Planı Değişikliği yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Müftülüğünün; İlimiz Merkez Fatih Mahallesi, 4928 ada, 1 numaralı parselde İmar Planı Değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
45.(İlave Madde 15):Uşak Belediyesi Ticari Taksilerin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Taslak görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Ticari Taksilerin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Taslağın Hukuk Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
46.(İlave Madde 16): Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Taslak görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Özel Servis Araçlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Taslağın Hukuk Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
47.(İlave Madde 17): Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 327 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün; İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi K22c09c3c ve K22c09c3d pafta, 2753 ada, 1 numaralı parselde Yençok=17.50 yapı yüksekliği belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün; İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi K22c09c3c ve K22c09c3d pafta, 2753 ada, 1 numaralı parselde Yençok=17.50 yapı yüksekliği belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
48.(İlave Madde 18): Belediye Meclisinin 02.08.2022 tarih ve 241 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen: Nejla CEYLAN’ın; İlimiz Merkez Bölme Mahallesi, K22c13b4c pafta, 344 ada, 1 numaralı parselde Yençok=3 kat yapı yüksekliği belirlenmesi ve Karayolundan 25.00 metre yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nejla CEYLAN’ın; İlimiz Merkez Bölme Mahallesi, K22c13b4c pafta, 344 ada, 1 numaralı parselde Yençok=3 kat yapı yüksekliği belirlenmesi ve Karayolundan 25.00 metre yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
49.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 324 sayılı kararı ile ve 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşim, 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Fatih Mahallesi yaklaşık 10 hektar alanda hazırlanan ve Fatih Mahallesi 5956 ada, 1 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, 
görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Fatih Mahallesi yaklaşık 10 hektar alanda hazırlanan ve Fatih Mahallesi 5956 ada, 1 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN’in 9 ret, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 2 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
50.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 324 sayılı kararı ile ve 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısının 2.Birleşim, 1.Oturumunda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Fatih Mahallesi yaklaşık 10 hektar alanda hazırlanan ve Fatih Mahallesi 5956 ada, 1 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Fatih Mahallesi yaklaşık 10 hektar alanda hazırlanan ve Fatih Mahallesi 5956 ada, 1 numaralı parsel ve çevresinde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Turhan TEKİN’in 9 ret, Ümit AKBEL ve Eren CEYLAN’ın 2 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2022 Aralık ayı Meclis Toplantısının 01.12.2022 Perşembe günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2022 Kasım ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

Mehmet ÇAKIN        Altan TUFAN             İbrahim TÜRKSOY     
Belediye Başkanı                    Katip                        Katip
(Meclis Başkanı)
           
           
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 16.11.2022