Meclis Karar Özetleri

01.06.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1147
8-06-2022

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.06.2022      ÇARŞAMBA        15.00             2022            6                   1                  1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU,  Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK,  Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL, Ümit AKBEL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2022 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih 95 ve 96 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 161 ada 5 numaralı parselde park alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Serdal KÖKÖZ vekili Av. R. Barış KETBOĞA tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
3.Sami YİĞİT, Murat KOÇ, Sultan NAÇAR, Sultan YİĞİT'e vekaleten Emre BÜTÜN,Necla BAŞARAN, Halil YİĞİT, Gülperi DOĞAN'a vekaleten Serkan DOĞAN, Elvan KOÇ ve Kamil YİĞİT'in, ; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 107 ada 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Mustafa AKSARAY, Mehmet AKSARAY, Atiye KAYA, Ömür MERDİN, HAnife DİKİLİ, Yusuf ATAR, İzzet TEKİN, Yaşar TEKİN, Meryem TÜRKMENOĞLU, Mehmet ATAR ve Necla ARSLANALP'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 156 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/685 Esas ve 2018/940 sayılı kararı ile imar planları iptal edilerek plansız kalan, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 243 numaralı parselde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar büyüklüğündeki alanda yapılması düşünülen imar planı revizyonlarının sınırının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 20 hektar büyüklüğündeki alanda yapılması düşünülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı sınırının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 65 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Tahir ÇAKIN'ın ; İlimiz, Merkez, Çarıkköy, 108 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 63 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 63 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 124 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 124 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 122 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 8, 9, 10, 11 ve 93 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 120 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Mende Köyü ve Yeşil Karaağaç Mahallesi, tapulama sahasında yaklaşık 103 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınırın belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 118 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselde, 01/03/2022 tarih 80 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan,  1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 123 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 141 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.17.11.2021  tarih  ve  347-348  sayılı  Belediye  Meclis  Kararınca  Spor İşleri Müdürlüğünün  2022  yılı Gelir Tarifesinde yar alan Carting aracı tur ücreti ( 8 tur )  ile Spor okulları kurs ücretinin, akaryakıt ve diğer harcamalarda oluşan artışlardan dolayı güncellenmesi ve ayrıca Spor Okulları kurs ücreti (Servis Hizmeti Dahil) olarak gelir tarifesine eklenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.2464  sayılı  Belediye  gelirleri  kanununun  96.  ve  97.  maddesine  göre  hazırlanıp 17.11.2021 tarih ve 347 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen 2022 yılında uygulanacak Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren  ücret  tarifelerinin  fiyatlarının  güncellenmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Uşak  Belediyesi  İşletme  ve  İştirakler  Müdürlüğü  İktisadi  ve  Sosyal  Tesisler  Bütçe  İçi İşletmelerinde satılacak gıda ürünlerinin, Kayaağıl Termal Tesis Apart Kiralama ücretlerinin ve yeni eklenecek fiyat tarifelerinin  belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.İlimiz, Merkez, İslice, Kurtuluş, Durak Mahallelerinde kalan İsmet Paşa Caddesi ve Orhan Dengiz Caddelerinden cephe alan binalarda "cephe düzenleme işi"nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.Maddesi gereğince projesi doğrultusunda yapımı devam eden mantolama, boya, kaplama, doğrama, korkuluk, tabela vb. işlerin maliyetinin tamamının mülk sahipleri tarafından karşılanması, uygulamaya esas olan "İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddeleri Cephe Düzenleme Projesi Hizmet Alım İşi" nin bedelinin  belediyemizce  karşılanması konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli 1.birleşim 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, hafriyat ve inşaat atıklarının geri kazanım bedelinin belirlenmesi konusunun   Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 
22.Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 2022/49 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen elektronik ücret toplama sisteminde belediye denetimli şehir içi özel halk  otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarının fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
23.(İlave Madde 1): İlimiz Merkez Muharremşah Mahallesinde bulunan Hazine adına kayıtlı ve Adalet Bakanlığına tahsisli  236  ada  83  parsel  numaralı  taşınmazın  İmar  Planındaki  konumuna  göre  Tevhit,  İfraz  ve Yola-Parka Terk işlemleri yapılacağından, kadastral  yoldan  ihdasen  Belediyemiz  adına  tescil  edilen  236  ada  95  parsel  nolu  0,48 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz ile 236 ada 96 parsel nolu 0,99 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın Ceza Evi sahasında kaldığından Hazine adına bedelsiz devrinin yapılıp yapılmayacağı konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
24.(İlave Madde 2): Mülkiyeti belediyemize ait imar planında Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) olarak ayrılan  alan üzerinde kalmakta olan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 962 ada 9 parsel nolu taşınmaz ve üzerindeki bina 03.08.2010 tarih ve 386 sayılı meclis kararına istinaden 10 yıllığına ücretsiz olarak Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş ve tahsis süresi 02.08.2020 tarihinde sona erdiği, Emniyet Müdürlüğünün tahsis süresinin uzatılmasını talep etmektedir. Emniyet Hizmet Alanı olarak ayrılan ve üzerinde bina bulunan taşınmazın Emniyet Müdürlüğüne yeniden tahsis edilip edilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
25.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarih ve 141 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Uşak Karma OSB'nin su ihtiyacının temini için mülkiyeti Belediyemize ait 236 Ada 13 Parsel ve civarına kuyu açılması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26. (İlave Madde 4): İlimiz Uşak Merkez, Durak Mahallesi Şehit Mustafa Kemal Akın Sokak ve tapunun 304 ada, 3 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz için inşaat ruhsatı başvurusu yapıldığı, 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Otopark  Yönetmeliğine  göre  yapılacak  olan  inşaatın  otopark ihtiyacını parselinde çözülebilmesi için cephe aldığı yollardan otopark giriş ve çıkışlarına uygun olup olmadığı konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 145 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c14a2a paftada, 6915 ada 1 numaralı parselin anaokulu alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih 67 ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içinde gelen itirazlardan kabul edilenlerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi  konusunun  İmar  Komisyonu  Raporu  ile  birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih 67 ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içinde gelen itirazlardan kabul edilenlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.(ilave Madde 8): Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih 67 ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave  uygulama  imar  planına  askı  süresi içinde gelen  itirazların İmar  Komisyonu  Raporu  ile  birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 91 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c09c paftada, 159 ada 21 numaralı parselin belediye hizmet alanı (pazar yeri) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000  ölçekli  nazım  imar  planı  değişikliği  taslağının  3194  sayılı  İmar  Kanununun  8/b  maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 91 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c09c3c paftada, 159 ada 21 numaralı parselin Emsal=2.00 Yençok=9.50 yapılaşma koşullarında belediye hizmet alanı (pazar yeri) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 11): İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 6551 ada 6 parsel nolu 871.39 m² miktarındaki taşınmaz İmar Planında  A-4  (0,35-1,40)  konut  alanına  isabet  etmekte  olup,  56530/87139  (565.30  m²)  lik  kısmı Belediyemize aittir. İlgili  taşınmazın  belediye  hizmetlerinde  kullanılmak  üzere,  satın  alma  iş  ve  işlemlerinin yürütülebilmesi için 5393 sayılı kanunun 18.e Maddesi gereği,  Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarih ve 360 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan KESKİN’in, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b ve K22c14a paftalarda,  2330 ada 81 numaralı parselin akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı  İmar  Kanununun  8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarih ve 360 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan KESKİN’in, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b ve K22c14a1a paftalarda, 2330 ada 81 numaralı parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı  İmar  Kanununun  8/b  maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren ücret tarifelerinin fiyatlarının güncellenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.(İlave Madde 15): Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Spor İşleri Müdürlüğünün  2022  yılı Gelir Tarifesinde yar alan Carting aracı tur ücreti ( 5 tur )  ile Spor okulları kurs ücretinin, akaryakıt ve diğer harcamalarda oluşan artışlardan dolayı güncellenmesi ve ayrıca Spor Okulları kurs ücreti (Servis Hizmeti Dahil) olarak gelir tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.(İlave Madde 16): Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmelerinde satılacak gıda ürünlerinin, Kayaağıl Termal Tesis Apart Kiralama ücretlerinin ve yeni eklenecek fiyat tarifelerinin görüşülmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2022  Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih 95 ve 96 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 161 ada 5 numaralı parselde park alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Serdal KÖKÖZ vekili Av. R. Barış KETBOĞA tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih 95 ve 96 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 161 ada 5 numaralı parselde park alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Serdal KÖKÖZ vekili Av. R. Barış KETBOĞA tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Sami YİĞİT, Murat KOÇ, Sultan NAÇAR, Sultan YİĞİT'e vekaleten Emre BÜTÜN,Necla BAŞARAN, Halil YİĞİT, Gülperi DOĞAN'a vekaleten Serkan DOĞAN, Elvan KOÇ ve Kamil YİĞİT'in, ; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 107 ada 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sami YİĞİT, Murat KOÇ, Sultan NAÇAR, Sultan YİĞİT'e vekaleten Emre BÜTÜN,Necla BAŞARAN, Halil YİĞİT, Gülperi DOĞAN'a vekaleten Serkan DOĞAN, Elvan KOÇ ve Kamil YİĞİT'in, ; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 107 ada 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Mustafa AKSARAY, Mehmet AKSARAY, Atiye KAYA, Ömür MERDİN, HAnife DİKİLİ, Yusuf ATAR, İzzet TEKİN, Yaşar TEKİN, Meryem TÜRKMENOĞLU, Mehmet ATAR ve Necla ARSLANALP'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 156 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa AKSARAY, Mehmet AKSARAY, Atiye KAYA, Ömür MERDİN, HAnife DİKİLİ, Yusuf ATAR, İzzet TEKİN, Yaşar TEKİN, Meryem TÜRKMENOĞLU, Mehmet ATAR ve Necla ARSLANALP'in; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, 156 numaralı parselde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/685 Esas ve 2018/940 sayılı kararı ile imar planları iptal edilerek plansız kalan, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 243 numaralı parselde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarının yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin 2017/685 Esas ve 2018/940 sayılı kararı ile imar planları iptal edilerek plansız kalan, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 243 numaralı parselde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarının yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar büyüklüğündeki alanda yapılması düşünülen imar planı revizyonlarının sınırının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, yaklaşık 25 hektar büyüklüğündeki alanda yapılması düşünülen imar planı revizyonlarının sınırının belirlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 20 hektar büyüklüğündeki alanda yapılması düşünülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı sınırının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 20 hektar büyüklüğündeki alanda yapılması düşünülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı sınırının belirlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 65 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Tahir ÇAKIN'ın; İlimiz, Merkez, Çarıkköy, 108 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Tahir ÇAKIN'ın ; İlimiz, Merkez, Çarıkköy, 108 ada 3 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 çekimser,  oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 63 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 çekimser,  oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 63 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, yaklaşık 28 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 çekimser,  oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 124 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 çekimser,  oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 124 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar büyüklüğündeki alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 çekimser,  oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 122 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 8, 9, 10, 11 ve 93 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 8, 9, 10, 11 ve 93 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 çekimser,  oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 120 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Mende Köyü ve Yeşil Karaağaç Mahallesi, tapulama sahasında yaklaşık 103 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınırın belirlenmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Mende Köyü ve Yeşil Karaağaç Mahallesi, tapulama sahasında yaklaşık 103 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınırın belirlenmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 çekimser,  oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 118 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselde, 01/03/2022 tarih 80 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan,  1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi, 82 ada 30 numaralı parselde, 01/03/2022 tarih 80 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan,  1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 10 red, oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 123 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 141 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 141 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 çekimser,  oylarına karşılık 25 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17.17.11.2021  tarih  ve  347-348  sayılı  Belediye  Meclis  Kararınca  Spor İşleri Müdürlüğünün  2022  yılı Gelir Tarifesinde yar alan Carting aracı tur ücreti ( 8 tur )  ile Spor okulları kurs ücretinin, akaryakıt ve diğer harcamalarda oluşan artışlardan dolayı güncellenmesi ve ayrıca Spor Okulları kurs ücreti (Servis Hizmeti Dahil) olarak gelir tarifesine eklenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 17.11.2021  tarih  ve  347-348  sayılı  Belediye  Meclis  Kararınca  Spor İşleri Müdürlüğünün  2022  yılı Gelir Tarifesinde yar alan Carting aracı tur ücreti ( 8 tur )  ile Spor okulları kurs ücretinin, akaryakıt ve diğer harcamalarda oluşan artışlardan dolayı güncellenmesi ve ayrıca Spor Okulları kurs ücreti (Servis Hizmeti Dahil) olarak gelir tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.2464  sayılı  Belediye  gelirleri  kanununun  96.  ve  97.  maddesine  göre  hazırlanıp 17.11.2021 tarih ve 347 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen 2022 yılında uygulanacak Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren  ücret  tarifelerinin  fiyatlarının  güncellenmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2464  sayılı  Belediye  gelirleri  kanununun  96.  ve  97.  maddesine  göre  hazırlanıp 17.11.2021 tarih ve 347 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kesinleşen 2022 yılında uygulanacak Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren  ücret  tarifelerinin  fiyatlarının  güncellenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Uşak  Belediyesi  İşletme  ve  İştirakler  Müdürlüğü  İktisadi  ve  Sosyal  Tesisler  Bütçe  İçi İşletmelerinde satılacak gıda ürünlerinin, Kayaağıl Termal Tesis Apart Kiralama ücretlerinin ve yeni eklenecek fiyat tarifelerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak  Belediyesi  İşletme  ve  İştirakler  Müdürlüğü  İktisadi  ve  Sosyal  Tesisler  Bütçe  İçi İşletmelerinde satılacak gıda ürünlerinin, Kayaağıl Termal Tesis Apart Kiralama ücretlerinin ve yeni eklenecek fiyat tarifelerinin  belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.)

20.İlimiz, Merkez, İslice, Kurtuluş, Durak Mahallelerinde kalan İsmet Paşa Caddesi ve Orhan Dengiz Caddelerinden cephe alan binalarda "cephe düzenleme işi"nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.Maddesi gereğince projesi doğrultusunda yapımı devam eden mantolama, boya, kaplama, doğrama, korkuluk, tabela vb. işlerin maliyetinin tamamının mülk sahipleri tarafından karşılanması, uygulamaya esas olan "İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddeleri Cephe Düzenleme Projesi Hizmet Alım İşi" nin bedelinin  belediyemizce  karşılanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, İslice, Kurtuluş, Durak Mahallelerinde kalan İsmet Paşa Caddesi ve Orhan Dengiz Caddelerinden cephe alan binalarda "cephe düzenleme işi"nin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.Maddesi gereğince projesi doğrultusunda yapımı devam eden mantolama, boya, kaplama, doğrama, korkuluk, tabela vb. işlerin maliyetinin tamamının mülk sahipleri tarafından karşılanması, uygulamaya esas olan "İsmetpaşa ve Orhan Dengiz Caddeleri Cephe Düzenleme Projesi Hizmet Alım İşi" nin bedelinin  belediyemizce  karşılanması konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
21.Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli 1.birleşim 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Hafriyat ve inşaat atıklarının geri kazanım bedelinin belirlenmesi  konusu   Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hafriyat ve inşaat atıklarının geri kazanım bedelinin belirlenmesi  konusunun Plan ve Bütçe  Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 çekimser,  oylarına karşılık 24 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.Belediye Meclisinin 01.02.2022 tarih ve 2022/49 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Elektronik ücret toplama sisteminde belediye denetimli şehir içi özel halk  otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarının fiyat tarifesinin belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Elektronik ücret toplama sisteminde belediye denetimli şehir içi özel halk  otobüslerine ait detaylı ödeme araçlarının fiyat tarifesinin belirlenmesi konusunun  Plan ve Bütçe  Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 10 red, oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna yirmi dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

Üyelerden Regaip Emre HAZAR, Kemal SOLAKHAN ve Alev KETBOĞA oturumdan ayrılmıştır.

23.(İlave Madde 1): İlimiz Merkez Muharremşah Mahallesinde bulunan Hazine adına kayıtlı ve Adalet Bakanlığına tahsisli  236  ada  83  parsel  numaralı  taşınmazın  İmar  Planındaki  konumuna  göre  Tevhit,  İfraz  ve Yola-Parka Terk işlemleri yapılacağından, kadastral  yoldan  ihdasen  Belediyemiz  adına  tescil  edilen  236  ada  95  parsel  nolu  0,48 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz ile 236 ada 96 parsel nolu 0,99 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın Ceza Evi sahasında kaldığından Hazine adına bedelsiz devrinin yapılıp yapılmayacağı konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz Merkez Muharremşah Mahallesinde bulunan Hazine adına kayıtlı ve Adalet Bakanlığına tahsisli  236  ada  83  parsel  numaralı  taşınmazın  İmar  Planındaki  konumuna  göre  Tevhit,  İfraz  ve Yola-Parka Terk işlemleri yapılacağından, kadastral  yoldan  ihdasen  Belediyemiz  adına  tescil  edilen  236  ada  95  parsel  nolu  0,48 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmaz ile 236 ada 96 parsel nolu 0,99 m² yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın Ceza Evi sahasında kaldığından Hazine adına bedelsiz devrinin yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.(İlave Madde 2): Mülkiyeti belediyemize ait imar planında Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) olarak ayrılan  alan üzerinde kalmakta olan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 962 ada 9 parsel nolu taşınmaz ve üzerindeki bina 03.08.2010 tarih ve 386 sayılı meclis kararına istinaden 10 yıllığına ücretsiz olarak Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş ve tahsis süresi 02.08.2020 tarihinde sona erdiği, Emniyet Müdürlüğünün tahsis süresinin uzatılmasını talep etmektedir. Emniyet Hizmet Alanı olarak ayrılan ve üzerinde bina bulunan taşınmazın Emniyet Müdürlüğüne yeniden tahsis edilip edilmeyeceği konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;   Mülkiyeti belediyemize ait imar planında Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) olarak ayrılan  alan üzerinde kalmakta olan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 962 ada 9 parsel nolu taşınmaz ve üzerindeki bina 03.08.2010 tarih ve 386 sayılı meclis kararına istinaden 10 yıllığına ücretsiz olarak Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmiş ve tahsis süresi 02.08.2020 tarihinde sona erdiği, Emniyet Müdürlüğünün tahsis süresinin uzatılmasını talep etmektedir. Emniyet Hizmet Alanı olarak ayrılan ve üzerinde bina bulunan taşınmazın Emniyet Müdürlüğüne 10 yıl süre ile yeniden tahsis edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 9 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
25.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarih ve 141 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Uşak Karma OSB'nin su ihtiyacının temini için mülkiyeti Belediyemize ait 236 Ada 13 Parsel ve civarına kuyu açılması konusu Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;   Uşak Karma OSB'nin su ihtiyacının temini için mülkiyeti Belediyemize ait 236 Ada 13 Parsel ve civarına kuyu açılması konusunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ ve Nuri DEMİREL’in 8 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
26. (İlave Madde 4): İlimiz Uşak Merkez, Durak Mahallesi Şehit Mustafa Kemal Akın Sokak ve tapunun 304 ada, 3 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz için inşaat ruhsatı başvurusu yapıldığı, 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Otopark  Yönetmeliğine  göre  yapılacak  olan  inşaatın  otopark ihtiyacını parselinde çözülebilmesi için cephe aldığı yollardan otopark giriş ve çıkışlarına uygun olup olmadığı konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;   İlimiz Uşak Merkez, Durak Mahallesi Şehit Mustafa Kemal Akın Sokak ve tapunun 304 ada, 3 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz için inşaat ruhsatı başvurusu yapıldığı, 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Otopark  Yönetmeliğine  göre  yapılacak  olan  inşaatın  otopark ihtiyacını parselinde çözülebilmesi için cephe aldığı yollardan otopark giriş ve çıkışlarına uygun olup olmadığı konusunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 145 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c14a2a paftada, 6915 ada 1 numaralı parselin anaokulu alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, K22c14a2a paftada, 6915 ada 1 numaralı parselin anaokulu alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih 67 ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içinde gelen itirazlardan kabul edilenlerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi  konusu  İmar  Komisyonu  Raporu  ile  birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih 67 ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içinde gelen itirazlardan kabul edilenlerine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi  konusunun  İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih 67 ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içinde gelen itirazlardan kabul edilenlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih 67 ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içinde gelen itirazlardan kabul edilenlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.(ilave Madde 8): Belediye Meclisinin 06/05/2022 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih 67 ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave  uygulama  imar  planına  askı  süresi  içinde gelen  itirazlar İmar  Komisyonu  Raporu  ile  birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesinde, 01/03/2022 tarih 67 ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave  uygulama  imar  planına  askı  süresi  içinde gelen  itirazların İmar  Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ,  Nuri DEMİREL ve  Ümit AKBEL’in 8 red, Özgül Şeker ÇİFTÇİ’nin 1 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
31.(İlave Madde 9): Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 91 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c09c paftada, 159 ada 21 numaralı parselin belediye hizmet alanı (pazar yeri) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000  ölçekli  nazım  imar  planı  değişikliği  taslağının  3194  sayılı  İmar  Kanununun  8/b  maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c09c paftada, 159 ada 21 numaralı parselin belediye hizmet alanı (pazar yeri) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000  ölçekli  nazım  imar  planı  değişikliği  taslağının  3194  sayılı  İmar  Kanununun  8/b  maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 9 ret oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 10): Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 91 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c09c3c paftada, 159 ada 21 numaralı parselin Emsal=2.00 Yençok=9.50 yapılaşma koşullarında belediye hizmet alanı (pazar yeri) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, K22c09c3c paftada, 159 ada 21 numaralı parselin Emsal=2.00 Yençok=9.50 yapılaşma koşullarında belediye hizmet alanı (pazar yeri) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 9 ret oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 11): İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 6551 ada 6 parsel nolu 871.39 m² miktarındaki taşınmaz İmar Planında  A-4  (0,35-1,40)  konut  alanına  isabet  etmekte  olup,  56530/87139  (565.30  m²)  lik  kısmı Belediyemize aittir. İlgili  taşınmazın  belediye  hizmetlerinde  kullanılmak  üzere,  satın  alma  iş  ve  işlemlerinin yürütülebilmesi için 5393 sayılı kanunun 18.e Maddesi gereği,  Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 6551 ada 6 parsel nolu 871.39 m² miktarındaki taşınmaz İmar Planında  A-4  (0,35-1,40)  konut  alanına  isabet  etmekte  olup,  56530/87139  (565.30  m²)  lik  kısmı Belediyemize aittir. İlgili  taşınmazın  belediye  hizmetlerinde  kullanılmak  üzere,  satın  alma  iş  ve  işlemlerinin yürütülebilmesi için 5393 sayılı kanunun 18.e Maddesi gereği,  Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 9 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarih ve 360 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan KESKİN’in, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b ve K22c14a paftalarda,  2330 ada 81 numaralı parselin akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı  İmar  Kanununun  8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ramazan KESKİN’in, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b ve K22c14a paftalarda,  2330 ada 81 numaralı parselin akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı  İmar  Kanununun  8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 9 ret oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
35.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 01/12/2021 tarih ve 360 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ramazan KESKİN’in, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b ve K22c14a1a paftalarda, 2330 ada 81 numaralı parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı  İmar  Kanununun  8/b  maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ramazan KESKİN’in, İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c13b ve K22c14a1a paftalarda, 2330 ada 81 numaralı parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı  İmar  Kanununun  8/b  maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 9 ret oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
36.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren ücret tarifelerinin fiyatlarının güncellenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren ücret tarifelerinin fiyatlarının güncellenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 9 ret oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
37.(İlave Madde 15): Belediye Meclisinin 01/06/2022 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Spor İşleri Müdürlüğünün  2022  yılı Gelir Tarifesinde yar alan Carting aracı tur ücreti ( 5 tur )  ile Spor okulları kurs ücretinin, akaryakıt ve diğer harcamalarda oluşan artışlardan dolayı güncellenmesi ve ayrıca Spor Okulları kurs ücreti (Servis Hizmeti Dahil) olarak gelir tarifesine eklenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Spor İşleri Müdürlüğünün  2022  yılı Gelir Tarifesinde yar alan Carting aracı tur ücreti ( 5 tur )  ile Spor okulları kurs ücretinin, akaryakıt ve diğer harcamalarda oluşan artışlardan dolayı güncellenmesi ve ayrıca Spor Okulları kurs ücreti (Servis Hizmeti Dahil) olarak gelir tarifesine eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 7 ret,  Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
38.(İlave Madde 16): Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmelerinde satılacak gıda ürünlerinin, Kayaağıl Termal Tesis Apart Kiralama ücretlerinin ve yeni eklenecek fiyat tarifelerinin görüşülmesi konusu  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmelerinde satılacak gıda ürünlerinin, Kayaağıl Termal Tesis Apart Kiralama ücretlerinin ve yeni eklenecek fiyat tarifelerinin görüşülmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Necmi DURSUN, Nurten BAKIR ve Dilek SALEPÇİ’nin 4 ret,  Yasin YAVUZ,  Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 5 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2022  Temmuz   ayı Meclis Toplantısının 01.07.2022 Cuma günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2022 Haziran ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mehmet ÇAKIN        Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı         Katip                             Katip
(Meclis Başkanı)
           
0.0
Son Düzenlemeler: 08 June, 2022
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.06.2022 belediye İlanı karar meclis Özetleri Tarihli