Meclis Gündemi

01.11.2017 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2638
27-10-2017

…/10/2017

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 01.11.2017 Çarşamba günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.

    Nurullah CAHAN
    Belediye Başkanı 

G ÜNDEM:

1.2017 Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2018 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediyemiz 2018 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemizin 2018 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2018 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.Mustafa DIBIZ’ın İlimiz, Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 807 ada, 95 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Yılmaz ŞENTÜRK’ün İlimiz, Merkez Elmalıdere Mahallesi 3860 ada, 7 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 807 ada, 2,3 ve 89 numaralı parsellerin bulunduğu imar uygulaması çalışmaları sırasında karşılaşılan sorunların aşılmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
9.Hüseyin APAYDIN’ın İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 4896 ada 5-6-7-8 ve 9 numaralı parsellerde hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
10.Ali Osman ÜNAL, Ayşegül ALTIN, Selim ACARTÜRK, Veysel ÖZĞÜL ve Karakuş  Group İnş. Tah. Loj. İth. İhr. Oto. Enj. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1664 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ve 13 numaralı parsellerde hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
11.Taner ERGÜL vekili Mustafa GEDİZ‘in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5390 ada 4 numaralı parselde hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
12.Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, K22c08c4a ve K22c08c4b paftalarda, 757 numaralı parselde idari hizmet alanı (Vali Konağı) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 19.09.2017 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Alper KESER, İsmail HÜSREVOĞLU ve Halil KIRANKABEŞ tarafından 3 (üç) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
13.İbrahim KAYNAK’ın Atatürk Mahallesi, 5138 ada, 1-2-3-4-5-6 ve 7 numaralı parsellerde hazırlatmış olduğu plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.14.Meral AYVER, Kadriye DURSUN, Hüseyin YILMAZ, Ulviye YİĞİT ve Safore AKDOLAN’ın İlimiz Merkez, Bozkurt Mahallesi 963 ada, 7 parselde hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih ve 580 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 8 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih ve 580 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 22 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

17.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 47 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.11.2017 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı