Meclis Gündemi

01.11.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1611
28-10-2019


25/10/2019 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 01.11.2019 Cuma günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
   Mehmet ÇAKIN                                   
   Belediye Başkanı 
GÜNDEM: 

1.18.10.2019 Tarihli Olağanüstü Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2020 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediyemiz 2020 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemizin 2020 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2020 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.Uşak İli Merkez İlçesi Hacıkadem Mahallesinde yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere,çalışma alanında bulunan söz konusu taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarını bilen, Uşak İli Merkez İlçesi Hacıkadem Mahallesi Muhtarlığı tarafından istenilen vasıflara uygun olabilecek 6 adet kişinin Ad, Soyad, Baba Adı, T.C. Kimlik Numarası ve İletişim bilgileri İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Belirtilen kişilerin 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 3.Maddesinde “Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç onbeş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir”  denildiğinden,  Söz konusu isimlerin Uşak Kadastro Müdürlüğüne bildirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
7.Bünyamin METİN ve Murat ÖZDEMİR vekili Yaşar KILINÇ’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 113, 408 ve 168 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Zekeriya ÇİFTÇİ ve Elif SELVİ’nin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1676 ada 17 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
9. Barbaros ÇETİNKAYA, Akın ÇETİNKAYA ve Raziye ÇETİNKAYA'ya vekaleten Yılmaz YAŞAR’ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 362 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasını yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
10.ERCEL Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 208 ada 2 parsel ve 210 ada,  3, 4 ve 5 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve  1/1000 ölçekli ilave  uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 2345 ada 1 numaralı parsel ve 2347 ada 1 numaralı parsellerde müftülük hizmet binası ve eğitim merkezi yapılmak üzere resmi kurum alanı,  2344 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde ise yatılı Kur'an Kursu yapılmak üzere yurt  alanı olarak İl Müftülüğüne tahsis edilmesi için plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02.09.2019  tarih ve 334 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 3158 ada 12 parselin kuzeyinde bulunan trafo alanı ile ilgili değişiklik için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01.08.2019  tarih ve 281 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, Çınarcık Nekropolü 1, derece arkeolojik sit alanı sınırının düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresi içerisinde, Mustafa DEMİR tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması
14.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 587 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 418 ada, 8 ve 9 numaralı parsellerde 3.00m X 7.00m ölçülerinde trafo alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01.10.2019  tarih ve 345 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Emniyet Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 32 ve 68 numaralı parsellerde hazırlanan uygulama imar planı  değişikliğine askı süresi içerisinde Ayhan KOZAK tarafından yapılan itirazın, İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 2019/344 sayılı kararıyla, İmar Komisyonuna ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilen; Bekir SEMERCİ, Mehmet SAMANCI ve Mustafa KONYALI'nın Uşak, Merkez, Burma Cami doğu duvarında bulunan "Köme mahallesi Kurt sokak" adlı sokak tabelasının, aynı mekanda makam türbesi olan, Burma Caminde Uşşaki tarikatını kuran "Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki" sokak olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin, İmar Komisyonu ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Kararları ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
17.Şefik KARAGÖZ’ün İlimiz, Merkez, Bölme Köyü, 149 ada 17 numaralı parsel  ve 647  ada 5 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli ilave nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave imar planı onaylanması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 02/09/2019 tarih 335 ve 336 sayılı Kararları ile Uşak Çevre Yolu mücavir alan sınırlarımız içerisinde karayolları kamulaştırma sınırları dikkate alınarak işlenmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında açıklanan parsellerde revize edilen sınırın sehven revize öncesi gibi uygulandığı tespit edilmiştir. Uşak İli, Merkez İlçesi,  Yeşil Karaağaç Köyü, 1759, 1760 ve 1761 (yeni 249 ada 1-2-3-4-5-6) numaralı parsellerin olduğu kısımda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih E.438475 sayılı kamulaştırma sınırına göre çevre yolunun imar planının revize edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 363, 364 ve 366 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 34 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 363, 364 ve 366 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 20 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 53 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
22.01.04.2019 tarihi itibari ile Uşak Belediyesine bağlanan Bölme, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Yeşil Karaağaç Mahallelerinde Maliye arazilerine yapılan ve 31/03/2019 tarihi öncesi su aboneliği bulunan taşınmazların imar ve tapu kayıtları olamadığı için su aboneliği devam ettirilememektedir. Bu durumdaki vatandaşların mağduriyetini giderebilmek ve bu mahallelerdeki taşınmazların su aboneliklerinin güncellenebilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Görev tanımının güncellenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
24.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize şartlı nakdi yardım kapsamında 2 adet 6 +1 m³ ve 2 adet 13+1,5 m³ kapasiteli çöp toplama aracı ile 1 adet yol süpürme aracı hibe edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/g maddesinde şartlı bağışları kabul etmek Belediye Meclisinin görev, yetki ve sorululukları arasında sayıldığından, konunun görüşülerek karara bağlanması.
25.Şehrimizde meskun mahal içinde yapı yoğunluğu olan bölgelerde üzerinde yapılaşma  olmayan çevre kirliliği açısından kötü bir görüntüye sebebiyet veren imar parsellerinin duvar veya tel çit ile parsel malikleri tarafından koruma altına alınarak moloz, hafriyat ve atık dökülmesinin engellenmesi, kuru otlardan dolayı yangın çıkmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu amaçla gerekli önlemleri almayan ilgili parsellerin maliklerine Kabahatler Kanunu'nun çevre kirliliği ile ilgili maddelerine göre işlem yapılabilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olan Dörtyol Sosyal Tesislerde satılacak olan ekli listedeki gıda ürünlerinin fiyatlarının güncellenmesi.
27.Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarih ve 277 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Taner KUŞDEMİR ve Sadık ONAT'ın İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü 210 ada 1 parselde konut dışı kentsel çalışma alanı, park ve spor tesis alanı kullanımına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 249 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Eğitim ve Öğretime Hizmet Derneği'ne temsilen İbrahim TANRIVERDİ ve Adem DOĞAN'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 3087 ada 19 numaralı parselde Özel Sosyal Tesis alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
29.Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 597 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Sağlık Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Fatih mahallesi 5103 ada 1 numaralı parselde 06.01.2015 tarih ve 23 sayılı Belediye Meclis Kararınca plan değişikliği yapıldığı öğrenildiği ve bu alanda uygun ve yeterli büyüklükte bir alanın sağlık tesis alanı için ayrılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediye Meclisinin 01.08.2019  tarih ve 300 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesinde  K22C08A3C, K22C08B4D, K22C08C1A, K22C08C1B, K22C08D2A ve K22C08D2B paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek;alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18.11.2016 tarih ve 792 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 01.03.2019 tarih ve 77 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon uygulama imar planının iptaline karar vermiş olup; revizyon öncesi uygulama imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediye Meclisinin 01.08.2019  tarih ve 299 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi K22C08A, K22C08B, K22C08C ve K22C08D paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının askı süresi içerisinde gelen itirazların kabul edilerek;alana yönelik çok fazla itiraz olduğundan 18.11.2016 tarih ve 791 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 01.03.2019 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan revizyon nazım imar planının iptaline karar vermiş olup; revizyon öncesi nazım imar planına askı süresi içerisinde MNK Özgöbek Metropol A.Ş. vekili Av. Ceylan YILDIRIM tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 681 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Özkan YALIM'ın; İlimiz, Merkez, Kaşbelen köyü 2108, 2109 ve 2110 numaralı parsellerin E:2.25 ve Yençok:Serbest yapılaşma koşullarında Yurt alanı olarak değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 332 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Turhan KÜÇÜKÇAKIN ve Mutlu ALTINER'in İlimiz, Merkez, Kemalöz mahallesi 755 ada 464 numaralı parselde Ayrık-İkiz nizamda 4 kat, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40 yapılaşma koşullarında  değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 477 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Vedat ATAK'ın; İlimiz, Merkez, Dikilitaş mahallesi 4840 ada 1,2,3,4 ve 5 numaralı parsellerde E:0.70 ve Yençok:Serbest yapılaşma koşullarında heryönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek Ticaret alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 8 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bayram AYDIN, Mehmet Ali AYDIN, Müyesser AYDIN ve Kazım AYDIN'ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü 167 ada 3 numaralı parselde konut amaçlı ilave imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
36.Belediye Meclisinin 05.05.2014 Tarih ve 230 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K22c08b3b paftada, 721 ada 194 numaralı parselde Emsal:2.50 Yençok:15.50 metre yapılaşma koşullarında eğitim tesisi alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.Belediye Meclisinin 17.11.2015 Tarih ve 734 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bozkuş Köyü Muhtarı Burhan BAĞ'ın; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü  merkezinden Uşak Havaalanının doğusunda Uşak-Ankara Karayoluna bağlanan  köy  yolunun  havaalanı  genişletme  çalışmalarından  dolayı  kamulaştırılarak kapatılmasından  kaynaklı  mağduriyetin  giderilmesi  amacı  ile  alternatif  bir  köy  yolu belirlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 338 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Ramazan KOÇ ve Osman KOÇ'a vekaleten Yaşar AÇIKKUZU'nun; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3055 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 numaralı parsellerde mevcut inşaat alanları hesaplanarak, toplam inşaat alanı değiştirilmeden, adanın yol cephelerinden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş, ada için ayrık nizam 3 katlı yapı düzeni ve TAKS:0.34 KAKS:1.01 yapılaşma koşulu belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
39.Belediye Meclisinin 04.10.2018 Tarih ve 596 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Valiliğinin; İlimiz, Merkez, Bölme Mahallesi, 433 ada 6 numaralı parsel ve 564 ada 1 numaralı parselin satışına izin  verilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
40.Belediye Meclisinin 01.06.2016 Tarih ve 408 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Muradiye KOZAK ve Kamil KOZAK'ın; İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesi, K22c09a4b paftada, 1134 ada 17 numaralı parsele cephe 7.00 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41.Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Besnililer Derneği'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 4708 ada 2 numaralı parselde taziye evi ve kamuya açık ortak kullanım sağlanması amacıyla belediye ile yapılacak ortak projeler için Belediye Başkanlığına yetki verilip verilmemesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
42.Belediye meclisinin 01/08/2019 tarih ve 251 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez, Çevre Köyü tapulama sahası içerisinde bulunan 1 Eylül Sanayi Sitesi planında iskanlı yapıların bulunduğu alanlarda mülkiyet ve plan uyumsuzluklarından kaynaklanan yola terk ve yoldan ihdas işlemlerinin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
43.Belediye Meclisinin 02.09.2013 tarih ve 550 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Emniyet Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet mahallesi 976 ada 656 numaralı parselde KOM Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Lojmanı ile parkın kuzey tarafına 7,00 metrelik yaya yolu tesis edilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
44.Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 145 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İbrahim SAĞLAM'a vekaleten Muhammed ERGÜL'ün; İlimiz, Merkez, Bozkurt mahallesi 910 ada 57 numaralı parselde yapılaşma koşullarının E:2.00, Yençok: Serbest olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
45.Belediye Meclisinin 04.01.2019  tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hüseyin Zafer YANIK, Hasibe YANIK ve Emine TOP'un; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 1681 ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 numaralı parsellerde , 1690,1691,1692, ve 1693 adalarda 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
46.Belediye Meclisinin 16.11.2017 tarih ve 546 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Fen İşleri Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Işık mahallesi 5788 ada 1 numaralı parselde bulunan park alanında düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan imar planının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.


0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.11.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı