Meclis Karar Özetleri

01.11.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1107
9-11-2021

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ          GÜNÜ            SAATİ     DÖNEM      TOPLANTI        BİRLEŞİM    OTURUM
01.11.2021  PAZARTESİ      15.00          2021                  11                       1                      1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞCU, Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL.

GÜNDEM:

1.2021 yılı Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediyemiz 2022 yılı Performans Programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediyemiz 2022 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediyemizin 2022 Mali yılı Ücret Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediyemizin 2022 Mali yılı Harç Tarifesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.
6.S.S. Batıkent Konut Yapı Kooperatifi adına Mustafa BOZ ve Abdullah ACAR'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi Yılanlıdere Mevkii 175 ada 1 parsel, 1561 ada 1 parsel,  1567 ada 1 parsel, 1568 ada 1 parsel ve 1569 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 272 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi  gereğince  onaylanan,  İlimiz,  Merkez Hacıkadem Mahallesi, 2279, 2280, 2282, 2283, 2284, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2296, 2292, 2297, 2298, 2299, 5168 adalarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde;  Ramazan Taner ZEYBEK tarafından yapılan bir (1) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
8.2020 yılı 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde 700 adet konut yapılması amacıyla oluşturulan ve 02/11/2020 tarih 259ve 260 sayılı kararları ile  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu onaylanan alanda  imar  planı  değişikliği  yapılması  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 3 ve 117 numaralı parseller, 899 ada 24 ve 25 numaralı  parseller  ve  900  ada  15  numaralı  parselde, Kütahya  Kültür  Varlıklarını  Koruma  Bölge Kurulu'nun  26/11/2020  tarih  5983  sayılı  kararına  istinaden  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnş. Nak. Harf. Taah. San. Tic. Ltd.Şti.nin İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada 53 ve 54 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, Alper Günbayram Caddesi, 2. Elmas, 3. Elmas ve 4. Elmas Sokaklar arasında yer alan park alanı ve 5413 ada 1 numaralı parselde bulunan Belediye Hizmet alanında plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 489 ada 12 numaralı parselde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
13.İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 24, 55 ve 56 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
14.İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 24, 55 ve 56 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
15.Necati GÜRBÜZ vekili Gülperi KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 25 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
16.Sami YİĞİT, Elvan KOÇ, Necla BAŞARAN, Sultan YİĞİT, İmren BÜTÜN, Gülperi DOĞAN, Murat KOÇ, Kamil YİĞİT, Sultan NAÇAR, Ermiye YİĞİT, Gülay ÖZGÜL, Ramazan YİĞİT, Gönül YİĞİT, Nurdan SULTAN ve Mehmet YİĞİT’in, İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 6214 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
17.Ali BAYRAM’ın; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 612 ada 1 ve 6 numaralı parsellerde, 01/07/2021 tarih 216 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b  maddesi gereğince onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Yeliz DOĞRU tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
18.Fatma CİN, Ayşe SEZER ve Veysel DÜZDELEN'in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 299, 301, 302, 303, 304, 305 ve 306 numaralı parsellerde, 17/05/2021 tarih 149 ve 150 sayılı Belediye Meclis Kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b  maddesi gereğince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
19.İlimiz, Merkez, Bozkurt ve Aybey Mahallelerinde vatandaşlar tarafından gelen talepler üzerine, DSİ ve Belediye tarafından yapımı devam eden Dokuzsele Deresi Islah Projesi çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmalardan etkilenecek olmaları gerekçesiyle tarımsal nitelikli ve jeolojik sakıncalı alanlarında yeniden düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
20.İlimiz Kaşbelen Köyü Kıldan Karakaya Mevkiinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ekli krokide (C) ile gösterilen tescil harici (Taşlık) 21.836,39 m²'lik alanda Belediyemizce "İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesisi" kurulması planlanmakta olup, bu alanın tahsis edilmesi için İl Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştır. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2021 tarih ve 310894 sayılı yazıları ile 5 yıllığına kiralanması uygun görülmüştür. Söz konusu alanın kiralanması için İl Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan ihaleye katılmak, pey sürmek, para yatırmak veya çekmek, ihale sonucunda belirlenen bedel üzerinden sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde, sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.Maddesi gereğince cadde-sokak ismi verilmesi ve  Ciğerdede köyünde ikamet eden Şehit Jandarma Komando Er Caner Nasıl’ın annesi Hatice Nasıl’ın şehidimizin isminin daha işlek bir caddeye verilmesi  ve şu anki ismi verilen sokaktan isminin kaldırılması yönündeki taleplerin, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
22.S.S.Yunus Emre Konut Yapı Kooperatifine ait binalar bulunan Kemalöz Mahallesi 2338 ada, 4, 5, 6 parsel sayılı taşınmazların tapularının  S.S.Yunus Emre Konut Yapı Kooperatifi adına devredilip devredilmeyeceği konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
24.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 294 sayılı kararı ile Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 26/a maddesinde belirlenmiş olan işletme izin bedeli  oranlarının  güncellenmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 2): Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliğinin 28. maddesi h) bendi uyarınca "Belediye tarafından özel halk otobüsleri için bankada açılmış olan hesapta bilet satışları karşılığında biriken tutar;  hak edişlerden gerekli kesintiler yapıldıktan sonra  işletenlerin  banka  hesabına  araç  uzunlukları,  kapasite  vb.  özelliklere  göre  Belediye  Meclisi tarafından  belirlenecek  orana  göre  aktarılır."  uyarınca  otobüslerin  alacakları  oranın  belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 2021 Kasım ayı toplantısının 1.oturumunda İmar Komisyonuna havale edilen,  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, Alper  Günbayram Caddesi, 2. Elmas, 3. Elmas ve 4. Elmas Sokaklar arasında yer alan park alanı ve 5413 ada 1 numaralı parselde bulunan Belediye Hizmet alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 2021 Kasım ayı toplantısının 1.oturumunda İmar Komisyonuna havale edilen,  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, Alper Günbayram Caddesi, 2. Elmas, 3. Elmas ve 4. Elmas Sokaklar arasında yer alan park alanı ve 5413 ada 1 numaralı parselde bulunan Belediye Hizmet alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2021 Ekim ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Belediyemiz 2022 yılı Performans Programı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (a) ve 41.maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz 2022 yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Belediyemiz 2022 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz ve bağlı birimlerin 2022 Mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir Gider Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediyemizin 2022 Mali yılı Ücret Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2022 Mali yılı Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediyemizin 2022 Mali yılı Harç Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2022 Mali yılı Harç Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.S.S. Batıkent Konut Yapı Kooperatifi adına Mustafa BOZ ve Abdullah ACAR'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi Yılanlıdere Mevkii 175 ada 1 parsel, 1561 ada 1 parsel,  1567 ada 1 parsel, 1568 ada 1 parsel ve 1569 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; S.S. Batıkent Konut Yapı Kooperatifi adına Mustafa BOZ ve Abdullah ACAR'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi Yılanlıdere Mevkii 175 ada 1 parsel, 1561 ada 1 parsel,  1567 ada 1 parsel, 1568 ada 1 parsel ve 1569 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Belediye Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 272 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi  gereğince  onaylanan,  İlimiz,  Merkez Hacıkadem Mahallesi, 2279, 2280, 2282, 2283, 2284, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2296, 2292, 2297, 2298, 2299, 5168 adalarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde;  Ramazan Taner ZEYBEK tarafından yapılan bir (1) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02/09/2021 tarih ve 272 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi  gereğince  onaylanan,  İlimiz,  Merkez Hacıkadem Mahallesi, 2279, 2280, 2282, 2283, 2284, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2296, 2292, 2297, 2298, 2299, 5168 adalarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde;  Ramazan Taner ZEYBEK tarafından yapılan bir (1) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.2020 yılı 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde 700 adet konut yapılması amacıyla oluşturulan ve 02/11/2020 tarih 259ve 260 sayılı kararları ile  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu onaylanan alanda  imar  planı  değişikliği  yapılması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2020 yılı 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde 700 adet konut yapılması amacıyla oluşturulan ve 02/11/2020 tarih 259ve 260 sayılı kararları ile  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu onaylanan alanda  imar  planı  değişikliği  yapılması  konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 3 ve 117 numaralı parseller, 899 ada 24 ve 25 numaralı  parseller  ve  900  ada  15  numaralı  parselde, Kütahya  Kültür  Varlıklarını  Koruma  Bölge Kurulu'nun  26/11/2020  tarih  5983  sayılı  kararına  istinaden  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 3 ve 117 numaralı parseller, 899 ada 24 ve 25 numaralı  parseller  ve  900  ada  15  numaralı  parselde, Kütahya  Kültür  Varlıklarını  Koruma  Bölge Kurulu'nun  26/11/2020  tarih  5983  sayılı  kararına  istinaden  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnş. Nak. Harf. Taah. San. Tic. Ltd.Şti.nin İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada 53 ve 54 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnş. Nak. Harf. Taah. San. Tic. Ltd.Şti.nin İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada 53 ve 54 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, Alper Günbayram Caddesi, 2. Elmas, 3. Elmas ve 4. Elmas Sokaklar arasında yer alan park alanı ve 5413 ada 1 numaralı parselde bulunan Belediye Hizmet alanında plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, Alper Günbayram Caddesi, 2. Elmas, 3. Elmas ve 4. Elmas Sokaklar arasında yer alan park alanı ve 5413 ada 1 numaralı parselde bulunan Belediye Hizmet alanında plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 489 ada 12 numaralı parselde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 489 ada 12 numaralı parselde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 24, 55 ve 56 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 24, 55 ve 56 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  11 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14.İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 24, 55 ve 56 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 24, 55 ve 56 numaralı parsellerde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  11 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15.Necati GÜRBÜZ vekili Gülperi KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 25 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Necati GÜRBÜZ vekili Gülperi KAYA'nın; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 25 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Sami YİĞİT, Elvan KOÇ, Necla BAŞARAN, Sultan YİĞİT, İmren BÜTÜN, Gülperi DOĞAN, Murat KOÇ, Kamil YİĞİT, Sultan NAÇAR, Ermiye YİĞİT, Gülay ÖZGÜL, Ramazan YİĞİT, Gönül YİĞİT, Nurdan SULTAN ve Mehmet YİĞİT’in, İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 6214 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sami YİĞİT, Elvan KOÇ, Necla BAŞARAN, Sultan YİĞİT, İmren BÜTÜN, Gülperi DOĞAN, Murat KOÇ, Kamil YİĞİT, Sultan NAÇAR, Ermiye YİĞİT, Gülay ÖZGÜL, Ramazan YİĞİT, Gönül YİĞİT, Nurdan SULTAN ve Mehmet YİĞİT’in, İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 6214 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  11 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17.Ali BAYRAM’ın; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 612 ada 1 ve 6 numaralı parsellerde, 01/07/2021 tarih 216 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b  maddesi gereğince onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Yeliz DOĞRU tarafından yapılan itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali BAYRAM’ın; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 612 ada 1 ve 6 numaralı parsellerde, 01/07/2021 tarih 216 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b  maddesi gereğince onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Yeliz DOĞRU tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Fatma CİN, Ayşe SEZER ve Veysel DÜZDELEN'in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 299, 301, 302, 303, 304, 305 ve 306 numaralı parsellerde, 17/05/2021 tarih 149 ve 150 sayılı Belediye Meclis Kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b  maddesi gereğince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatma CİN, Ayşe SEZER ve Veysel DÜZDELEN'in; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 299, 301, 302, 303, 304, 305 ve 306 numaralı parsellerde, 17/05/2021 tarih 149 ve 150 sayılı Belediye Meclis Kararları ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b  maddesi gereğince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  11 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
19.İlimiz, Merkez, Bozkurt ve Aybey Mahallelerinde vatandaşlar tarafından gelen talepler üzerine, DSİ ve Belediye tarafından yapımı devam eden Dokuzsele Deresi Islah Projesi çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmalardan etkilenecek olmaları gerekçesiyle tarımsal nitelikli ve jeolojik sakıncalı alanlarında yeniden düzenleme yapılması konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Bozkurt ve Aybey Mahallelerinde vatandaşlar tarafından gelen talepler üzerine, DSİ ve Belediye tarafından yapımı devam eden Dokuzsele Deresi Islah Projesi çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmalardan etkilenecek olmaları gerekçesiyle tarımsal nitelikli ve jeolojik sakıncalı alanlarında yeniden düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 5 dakika ara vermiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN: 2021 Kasım ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,    2.oturumunu açmıştır. 

20.İlimiz Kaşbelen Köyü Kıldan Karakaya Mevkiinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ekli krokide (C) ile gösterilen tescil harici (Taşlık) 21.836,39 m²'lik alanda Belediyemizce "İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesisi" kurulması planlanmakta olup, bu alanın tahsis edilmesi için İl Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştır. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2021 tarih ve 310894 sayılı yazıları ile 5 yıllığına kiralanması uygun görülmüştür. Söz konusu alanın kiralanması için İl Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan ihaleye katılmak, pey sürmek, para yatırmak veya çekmek, ihale sonucunda belirlenen bedel üzerinden sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Kaşbelen Köyü Kıldan Karakaya Mevkiinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ekli krokide (C) ile gösterilen tescil harici (Taşlık) 21.836,39 m²'lik alanda Belediyemizce "İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesisi" kurulması planlanmakta olup, bu alanın tahsis edilmesi için İl Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvuru yapılmıştır. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2021 tarih ve 310894 sayılı yazıları ile 5 yıllığına kiralanması uygun görülmüştür. Söz konusu alanın kiralanması için İl Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan ihaleye katılmak, pey sürmek, para yatırmak veya çekmek, ihale sonucunda belirlenen bedel üzerinden sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  11 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 21.maddesinin Gündemin en son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama  sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.

22.S.S.Yunus Emre Konut Yapı Kooperatifine ait binalar bulunan Kemalöz Mahallesi 2338 ada, 4, 5, 6 parsel sayılı taşınmazların tapularının  S.S.Yunus Emre Konut Yapı Kooperatifi adına devredilip devredilmeyeceği konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; S.S.Yunus Emre Konut Yapı Kooperatifine ait binalar bulunan Kemalöz Mahallesi 2338 ada, 4, 5, 6 parsel sayılı taşınmazların tapularının  S.S.Yunus Emre Konut Yapı Kooperatifi adına devredilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  11 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
23.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna iadesi teklifi  oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama  sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, yaklaşık 126 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun tekrar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna iadesi teklifi  oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama  sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 294 sayılı kararı ile Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 26/a maddesinde belirlenmiş olan işletme izin bedeli  oranlarının  güncellenmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 294 sayılı kararı ile Uşak Belediyesi Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 26/a maddesinde belirlenmiş olan işletme izin bedeli  oranlarının  güncellenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 2): Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliğinin 28. maddesi h) bendi uyarınca "Belediye tarafından özel halk otobüsleri için bankada açılmış olan hesapta bilet satışları karşılığında biriken tutar;  hak edişlerden gerekli kesintiler yapıldıktan sonra  işletenlerin  banka  hesabına  araç  uzunlukları,  kapasite  vb.  özelliklere  göre  Belediye  Meclisi tarafından  belirlenecek  orana  göre  aktarılır."  uyarınca  otobüslerin  alacakları  oranın  belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak  Belediyesi  Şehir  İçi  Belediye  Denetimli  Özel  Halk  Otobüsü Yönetmeliğinin 28. maddesi h) bendi uyarınca "Belediye tarafından özel halk otobüsleri için bankada açılmış olan hesapta bilet satışları karşılığında biriken tutar;  hak edişlerden gerekli kesintiler yapıldıktan sonra  işletenlerin  banka  hesabına  araç  uzunlukları,  kapasite  vb.  özelliklere  göre  Belediye  Meclisi tarafından  belirlenecek  orana  göre  aktarılır."  uyarınca  otobüslerin  alacakları  oranın  belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27. (İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 2021 yılı, Kasım ayı toplantısının 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, Alper Günbayram Caddesi, 2. Elmas, 3. Elmas ve 4. Elmas Sokaklar arasında yer alan park alanı ve 5413 ada 1 numaralı parselde bulunan Belediye Hizmet alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, Alper  Günbayram Caddesi, 2. Elmas, 3. Elmas ve 4. Elmas Sokaklar arasında yer alan park alanı ve 5413 ada 1 numaralı parselde bulunan Belediye Hizmet alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  11 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 2021 yılı, Kasım ayı toplantısının 1. Oturumunda, İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, Alper  Günbayram Caddesi, 2. Elmas, 3. Elmas ve 4. Elmas Sokaklar arasında yer alan park alanı ve 5413 ada 1 numaralı parselde bulunan Belediye Hizmet alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, Alper Günbayram Caddesi, 2. Elmas, 3. Elmas ve 4. Elmas Sokaklar arasında yer alan park alanı ve 5413 ada 1 numaralı parselde bulunan Belediye Hizmet alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ,  Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  11 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  Gündemin kalan maddelerinin 17.11.2021 Çarşamba günü saat 15.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.


        
Mehmet ÇAKIN                 Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı                   Katip                            Katip
 (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: 09 November, 2021
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
01.11.2021 belediye İlanı karar meclis Özetleri Tarihli