Meclis Karar Özetleri

06.05.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1189
15-05-2022

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.05.2022        CUMA                15.00             2022                 5                 1                  1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Kazım KUŞÇU,  Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK,  Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL.

GÜNDEM:

1.2022 Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.2021 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine göre görüşülmesi.
3.Belediyemizin 2022 yılı bütçesinde tertibi bulunduğu halde ekonomik maliyet artışları nedeni ile konulan  ödeneklerin    ihtiyaca  yetmeyeceği  anlaşıldığından  ek  ödenek  yapılması  ve  norm  kadro yönetmeliğinde kurulması zorunlu olan  Müdürlüğe bütçe tertibi açılması ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.  Maddesine istinaden  ilgili müdürlüklere Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan  ek ödenek aktarılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 67 ve 68 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan,  İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 26 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 42 adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 80 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi  gereğince  onaylanan,  İlimiz,  Merkez, Kurtuluş  Mahallesi,  82  ada  30  numaralı  parselde  hazırlanan    1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Yıldıray SARISAMAN'ın; İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü 311 ada 8 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Mende Köyü ve Yeşil Karaağaç Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 103 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin belirlenen sınırın görüşülerek karara bağlanması.
8.Hilmi YEŞİLÇİÇEK'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 181 ada 1 numaralı parselin, 1/5000 ölçekli nazım imar planında belirtilen  kent ormanı kullanımından çıkartılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
9.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 292 ada 8, 9, 10, 11 ve 93 numaralı parsellerin bulunduğu alanda mevcut imar planının uygulanmasının mümkün olmamasından dolayı imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 141 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih 315 ve 316 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10,7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarında, imar uygulaması aşamasında düzenlemeler gerektiğinden revizyon yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.ENYAŞ'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
13.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 382 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; ERCEL Gıda İhtiyaç Maddeleri, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 208 ada 2 ve 210 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 382 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; ERCEL Gıda İhtiyaç Maddeleri, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 208 ada 2 ve 210 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 93 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6987 ada 1 ve 2 numaralı parsellere cephe alanda imar hattında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 92 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez,Ovademirler ve Fatih Mahalleleri sınırlarına dahil yaklaşık 12 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınırın belirlenmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 173 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı alanları kapsayan ve stadyum kavşağı olarak bilinen alanda park alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 173 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı alanları kapsayan ve stadyum kavşağı olarak bilinen alanda park alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 90 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Müftülüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5606 ada 1 parsel ve 755 ada 286 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 90 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Müftülüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5606 ada 1 parsel ve 755 ada 286 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 94 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3994 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 94 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3994 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 326 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnş. Nak. Haf. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada 53 ve 54 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 04/11/2016 tarih ve 768 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 782 ada 35 ve 46 numaralı parsellerde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Uşak merkez, Karaağaç Toplu Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü ÖZTÜRK'ün İlimiz merkez, 4.Etap TOKİ isimli sitede bulunan F1,F2,F3,F4,F5 ve F6 blokların bulunduğu  alana  sokak  ismi  verilmesi  yönündeki  talebinin, İmar  Komisyonu  kararı  ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 06.02.1996 tarih 88 sayılı kararıyla onaylanan cadde-sokak isimlerinden Atatürk  Mahallesinde  bulunan  Şehit  Ali  Demirağ  caddesi  sehven  yanlış  yazıldığından,  Şehit  Ali Demirdağ Caddesi olarak düzeltilmesi konusunun görülerek karara bağlanması.
28.5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. madde 1. Fıkra; "İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla;  turizm,  sağlık,  sanayi  ve  ticaret  yatırımlarının  ve  eğitim  kurumlarının  su,  termal  su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli  veya  ücretsiz  olarak  yapabilir  veya  yaptırabilir,  bunun  karşılığında  yapılan  tesislere  ortak olabilir." denilmektedir. Uşak Karma OSB nin su ihtiyacının temini için mülkiyeti Belediyemize ait 256 ada 13 parsel ve civarına kuyu açılmasına ve Belediye Başkanı'na bu hususta protokol yapma yetkisi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediyemize  Milli  Emlak  Genel  Müdürlüğünden  tahsisli  Uşak  Merkez Kurtuluş  Mahallesi  82  ada  30  numaralı  parsel  imar  planında  belediye  hizmet  alanıdır. Taşınmaz  üzerinde  hayırsever/hayırseverler  ile  görüşmeler  yapmak  anlaşmaya  varılması halinde  hayırseverlerin  belirleyeceği  Belediyemizce  uygun  bulunacak  isim/isimlerin  verilmesi şartı ile Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi yapımına ilişkin protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.Uşak il sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait içme suyu pompalarının verimliliklerini arttırmak  için  içme  suyu  sistemlerinin  yenilenmesi  verimlilik  elde  edilmesi  ve  pompaların  enerji ihtiyacının karşılanması için Güneş Enerji Santrallerinin yapımının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesi konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro derece değişikliği  norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanması için yazımız ve ekinde bulunan (III) sayılı dolu  kadro değişiklik cetveli ile 17.04.2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e istinaden tanzim edilen  (I) sayılı Kadro İhdas cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
32.Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 6915 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
33.Döndü ÖDEMİŞ ve müşterekleri adına vekaleten İbrahim DAĞGEZEN'in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 73 ve 74 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
34.Uşak İl Müftülüğünün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 4928 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
35.Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli 1.birleşim 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, hafriyat ve inşaat atıklarının geri kazanım bedelinin belirlenmesi konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 2022 Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda  görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2022 yılı gider ve gelir bütçesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesi gereğince komisyonda görüşülüp karara bağlanan 2022 yılı gelir ve gider ek ödenek bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2022  Nisan ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.2021 yılı Gelir, Gider Kesin Hesabının ve Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmalinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesine  göre görüşülmesine başlanmış olup, Belediyemizin 2021 yılı Gider Kesin Hesabı Müdürlükler bazında ad okumak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda 427.456.345,13  TL.lik  29 maddelik  Gider  Kesin Hesabı üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 8 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
      Belediyemizin 2021 yılı Gelir Kesin Hesabı bölüm bölüm ad okunmak suretiyle yapılan açık oylama sonucunda toplam  432.245.256,29 TL.lik  Gelir  Kesin Hesabı üyelerden Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  7 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Selçuk TOKER oturumdan ayrılmıştır.)  
     2021 yılı Belediyemizin İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetvelinin onaylanması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  7 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.   

3.Belediyemizin 2022 yılı bütçesinde tertibi bulunduğu halde ekonomik maliyet artışları nedeni ile konulan  ödeneklerin    ihtiyaca  yetmeyeceği  anlaşıldığından  ek  ödenek  yapılması  ve  norm  kadro yönetmeliğinde kurulması zorunlu olan  Müdürlüğe bütçe tertibi açılması ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.  Maddesine istinaden  ilgili müdürlüklere Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ek ödenek aktarılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2022 yılı bütçesinde tertibi bulunduğu halde ekonomik maliyet artışları nedeni ile konulan  ödeneklerin    ihtiyaca  yetmeyeceği  anlaşıldığından  ek  ödenek  yapılması  ve  norm  kadro yönetmeliğinde kurulması zorunlu olan  Müdürlüğe bütçe tertibi açılması ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.  Maddesine istinaden  ilgili müdürlüklere Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan  ek ödenek aktarılması konusunun Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.   
4.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 67 ve 68 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan,  İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 26 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 42 adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 67 ve 68 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan,  İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 26 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 42 adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 80 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi  gereğince  onaylanan,  İlimiz,  Merkez, Kurtuluş  Mahallesi,  82  ada  30  numaralı  parselde  hazırlanan    1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/03/2022 tarih ve 80 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi  gereğince  onaylanan,  İlimiz,  Merkez, Kurtuluş  Mahallesi,  82  ada  30  numaralı  parselde  hazırlanan    1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Yıldıray SARISAMAN'ın; İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü 311 ada 8 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yıldıray SARISAMAN'ın; İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü 311 ada 8 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Mende Köyü ve Yeşil Karaağaç Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 103 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin belirlenen sınır görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Mende Köyü ve Yeşil Karaağaç Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 103 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin belirlenen sınırının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Hilmi YEŞİLÇİÇEK'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 181 ada 1 numaralı parselin, 1/5000 ölçekli nazım imar planında belirtilen  kent ormanı kullanımından çıkartılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Hilmi YEŞİLÇİÇEK'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 181 ada 1 numaralı parselin, 1/5000 ölçekli nazım imar planında belirtilen  kent ormanı kullanımından çıkartılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 292 ada 8, 9, 10, 11 ve 93 numaralı parsellerin bulunduğu alanda mevcut imar planının uygulanmasının mümkün olmamasından dolayı imar planı revizyonu yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 292 ada 8, 9, 10, 11 ve 93 numaralı parsellerin bulunduğu alanda mevcut imar planının uygulanmasının mümkün olmamasından dolayı imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 141 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Muharremşah Mahallesi, 141 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih 315 ve 316 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10,7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarında, imar uygulaması aşamasında düzenlemeler gerektiğinden revizyon yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih 315 ve 316 sayılı kararları ile onaylanan İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10,7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarında, imar uygulaması aşamasında düzenlemeler gerektiğinden revizyon yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
12.ENYAŞ'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  ENYAŞ'ın İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 382 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; ERCEL Gıda İhtiyaç Maddeleri, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 208 ada 2 ve 210 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  ERCEL Gıda İhtiyaç Maddeleri, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 208 ada 2 ve 210 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ,  Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 7 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
14.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 382 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; ERCEL Gıda İhtiyaç Maddeleri, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 208 ada 2 ve 210 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; ERCEL Gıda İhtiyaç Maddeleri, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 208 ada 2 ve 210 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ,  Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 7 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 93 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6987 ada 1 ve 2 numaralı parsellere cephe alanda imar hattında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 6987 ada 1 ve 2 numaralı parsellere cephe alanda imar hattında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 92 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez,Ovademirler ve Fatih Mahalleleri sınırlarına dahil yaklaşık 12 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınırın belirlenmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez,Ovademirler ve Fatih Mahalleleri sınırlarına dahil yaklaşık 12 hektar büyüklüğündeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına ilişkin sınırın belirlenmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 173 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı alanları kapsayan ve stadyum kavşağı olarak bilinen alanda park alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı alanları kapsayan ve stadyum kavşağı olarak bilinen alanda park alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 ret,  Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ’nin 5 çekimser,  oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 173 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı alanları kapsayan ve stadyum kavşağı olarak bilinen alanda park alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 26 numaralı alanları kapsayan ve stadyum kavşağı olarak bilinen alanda park alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 ret,  Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ’nin 5 çekimser,  oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 90 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Müftülüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5606 ada 1 parsel ve 755 ada 286 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte   görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Müftülüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5606 ada 1 parsel ve 755 ada 286 numaralı parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 90 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Müftülüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5606 ada 1 parsel ve 755 ada 286 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Müftülüğü'nün; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5606 ada 1 parsel ve 755 ada 286 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 94 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3994 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3994 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.Belediye Meclisinin 01/04/2022 tarih ve 94 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3994 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 3994 ada 3 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Belediye Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 326 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnş. Nak. Haf. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada 53 ve 54 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnş. Nak. Haf. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada 53 ve 54 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 2 ret, Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ’nin 5 çekimser,  oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
24.Belediye Meclisinin 04/11/2016 tarih ve 768 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 782 ada 35 ve 46 numaralı parsellerde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 782 ada 35 ve 46 numaralı parsellerde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar  Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.Uşak merkez, Karaağaç Toplu Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü ÖZTÜRK'ün İlimiz merkez, 4.Etap TOKİ isimli sitede bulunan F1, F2, F3, F4, F5 ve F6 blokların bulunduğu  alana  sokak  ismi  verilmesi  yönündeki  talebi, İmar  Komisyonu  kararı  ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak merkez, Karaağaç Toplu Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü ÖZTÜRK'ün İlimiz merkez, 4.Etap TOKİ isimli sitede bulunan F1, F2, F3, F4, F5 ve F6 blokların bulunduğu  alana  sokak  ismi  verilmesi  yönündeki  talebinin, İmar  Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.Belediye Meclisinin 06.02.1996 tarih 88 sayılı kararıyla onaylanan cadde-sokak isimlerinden Atatürk  Mahallesinde  bulunan  Şehit  Ali  Demirağ  caddesi  sehven  yanlış  yazıldığından,  Şehit  Ali Demirdağ Caddesi olarak düzeltilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06.02.1996 tarih 88 sayılı kararıyla onaylanan cadde-sokak isimlerinden Atatürk  Mahallesinde  bulunan  Şehit  Ali  Demirağ  caddesi  sehven  yanlış  yazıldığından,  Şehit  Ali Demirdağ Caddesi olarak düzeltilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. madde 1. Fıkra; "İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla;  turizm,  sağlık,  sanayi  ve  ticaret  yatırımlarının  ve  eğitim  kurumlarının  su,  termal  su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli  veya  ücretsiz  olarak  yapabilir  veya  yaptırabilir,  bunun  karşılığında  yapılan  tesislere  ortak olabilir." denilmektedir. Uşak Karma OSB nin su ihtiyacının temini için mülkiyeti Belediyemize ait 256 ada 13 parsel ve civarına kuyu açılmasına ve Belediye Başkanı'na bu hususta protokol yapma yetkisi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. madde 1. Fıkra; "İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla;  turizm,  sağlık,  sanayi  ve  ticaret  yatırımlarının  ve  eğitim  kurumlarının  su,  termal  su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli  veya  ücretsiz  olarak  yapabilir  veya  yaptırabilir,  bunun  karşılığında  yapılan  tesislere  ortak olabilir." denilmektedir. Uşak Karma OSB nin su ihtiyacının temini için mülkiyeti Belediyemize ait 256 ada 13 parsel ve civarına kuyu açılmasına ve Belediye Başkanı'na bu hususta protokol yapma yetkisi verilmesi konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.Belediyemize  Milli  Emlak  Genel  Müdürlüğünden  tahsisli  Uşak  Merkez Kurtuluş  Mahallesi  82  ada  30  numaralı  parsel  imar  planında  belediye  hizmet  alanıdır. Taşınmaz  üzerinde  hayırsever/hayırseverler  ile  görüşmeler  yapmak  anlaşmaya  varılması halinde  hayırseverlerin  belirleyeceği  Belediyemizce  uygun  bulunacak  isim/isimlerin  verilmesi şartı ile Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi yapımına ilişkin protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemize  Milli  Emlak  Genel  Müdürlüğünden  tahsisli  Uşak  Merkez Kurtuluş  Mahallesi  82  ada  30  numaralı  parsel  imar  planında  belediye  hizmet  alanıdır. Taşınmaz  üzerinde  hayırsever/hayırseverler  ile  görüşmeler  yapmak  anlaşmaya  varılması halinde  hayırseverlerin  belirleyeceği  Belediyemizce  uygun  bulunacak  isim/isimlerin  verilmesi şartı ile Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi yapımına ilişkin protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ’nin 5 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30.Uşak il sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait içme suyu pompalarının verimliliklerini arttırmak  için  içme  suyu  sistemlerinin  yenilenmesi  verimlilik  elde  edilmesi  ve  pompaların  enerji ihtiyacının karşılanması için Güneş Enerji Santrallerinin yapımının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesi konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak il sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait içme suyu pompalarının verimliliklerini arttırmak  için  içme  suyu  sistemlerinin  yenilenmesi  verimlilik  elde  edilmesi  ve  pompaların  enerji ihtiyacının karşılanması için Güneş Enerji Santrallerinin yapımının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile ihale edilmesi konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ’nin 5 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN; 2022 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

31.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro derece değişikliği  norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanması için yazımız ve ekinde bulunan (III) sayılı dolu  kadro değişiklik cetveli ile 17.04.2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e istinaden tanzim edilen  (I) sayılı Kadro İhdas cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro derece değişikliği  norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanması için yazımız ve ekinde bulunan (III) sayılı dolu  kadro değişiklik cetveli ile 17.04.2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e istinaden tanzim edilen  (I) sayılı Kadro İhdas cetvelinin kabul  edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda  üyelerden Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ,  Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 7 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 6915 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 6915 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.Döndü ÖDEMİŞ ve müşterekleri adına vekaleten İbrahim DAĞGEZEN'in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 73 ve 74 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Döndü ÖDEMİŞ ve müşterekleri adına vekaleten İbrahim DAĞGEZEN'in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 292 ada 73 ve 74 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.Uşak İl Müftülüğünün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 4928 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;   Uşak İl Müftülüğünün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 4928 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli 1.birleşim 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, hafriyat ve inşaat atıklarının geri kazanım bedelinin belirlenmesi konusunun  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihli 1.birleşim 1.oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, hafriyat ve inşaat atıklarının geri kazanım bedelinin belirlenmesi konusunun Gündem Dışı bırakılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 2022 Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2022 yılı gider ve gelir bütçesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesi gereğince komisyonda görüşülüp karara bağlanan 2022 yılı gelir ve gider ek ödenek bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2022 yılı gider ve gelir bütçesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesi gereğince komisyonda görüşülüp karara bağlanan 2022 yılı gelir ve gider ek ödenek bütçesinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Alev KETBOĞA,  Dilek SALEPÇİ,  Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 7 ret oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2022  Haziran   ayı Meclis Toplantısının 01.06.2022 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2022 Mayıs ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

Mehmet ÇAKIN        Altan TUFAN             İlknur ERTUĞRUL     
Belediye Başkanı         Katip                                    Katip
(Meclis Başkanı)      
0.0
Son Düzenlemeler: 15 May, 2022
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
06.05.2022 belediye İlanı karar meclis Özetleri Tarihli