Meclis Gündemi

10.06.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2063
31-05-2019

…/05/2019 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 10.06.2019 Pazartesi günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 


Mehmet ÇAKIN
Belediye Başkanı 
GÜNDEM: 

1.2019 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 08/01/2019 tarih ve 34 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 232 ada 5 numaralı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait parselde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri oluşturulması amacı E=1.75, Yençok=27.50 m yapılaşma koşulları ve tren hattına bulunan cepheden 10.00 metre bahçe mesafesi, diğer yönlerden 5.00 metre bahçe mesafesi belirlenmiş resmi kurum alanı düzenlenmesi yönünde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 07/07/2017 tarih ve 372 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Necati AKÇAY'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 1611 ada 7 numaralı parselde 7 metre genişliğindeki imar yoluna cepheli kısmı ayrık yapı düzeninde 3 kata müsaadeli, TAKS 0.35, KAKS 1.05 yapılaşma koşullarında, 5 metre ön bahçe, 3 metre yan bahçe mesafesi tanımlanmış konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan   imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu birlikte görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 05/07/2018 tarih ve 469 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Niyazi TEZCAN, Mustafa TEZCAN, ve Eşe BADEM’in  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi,  4228 ada 14-15 ve 16 numaralı parsellerde bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşulu ve 5 metre ön bahçe mesafesi belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 16/11/2017 tarih ve 644 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ersoy ÇELİK'in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 3225 ada 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 07.07.2017 Tarih ve 376 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü,  0 ada 1032 numaralı parselin yeni bir imar plan kararı getirilmesine yönelik talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 02/10/2018 tarih ve 592 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün Ovademirler Köyü, 0 ada 857 parsel ve 255 ada 1 numaralı parsellerde  A-2, TAKS=0.30, KAKS=0.60, ön bahçe mesafesi 5.00 metre, yan bahçe mesafesi 3.00 metre yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan  ilave imar planı taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 06.04.2018 Tarih ve 284 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi'nin,  İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü,  252 ada 22 ve 52 numaralı parsellerde 63303.80 m2 büyüklüğündeki taşınmazların organize sanayi alanı dışarısında kalan kısmı kamu hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik plan değişikliği konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 08/01/2019 tarih ve 33 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, 236 ada 83 numaralı parselin bir kısmında resmi kurum alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarih ve 607 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cengiz KÜÇÜK'ün İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 0 ada 166 numaralı parselde termal turizm amaçlı hazırlanan ilave imar planı taslaklarının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarih ve 541 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi’nin İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 852 numaralı parselde Emsal=1.00, Yençok=6.50 yapılaşma koşulları belirlenmiş hayvansal üretim tesis alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan ilave imar planı taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01.03.2018 Tarih ve 64 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İsa GÜRBÜZ'ün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4c, K22c08b4d paftalarında,  4853 ada, 7 numaralı parselin 323.00 m2 büyüklüğündeki taşınmazın Belediye tarafından plan revizyonuna alınması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 07/06/2018 tarih ve 423 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Perihan ÖZDEMİR ve Şevket ÖZDEMİR vekili Fuat ARSLAN’ın İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi , K22c09c1c paftada, 1398 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde söz konusu parseller için ayrık nizam 7 kat TAKS=0.40 KAKS=1.35 yapılaşma koşulu ve yoldan cephe alan kısımlardan 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi 7 katlı konut alanlarından 7.00 metre yapı yaklaşma mesafesi ve 3 katlı konut alanlarına cephe kısmından ise 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 06.07.2017 Tarih ve 364 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kalfa Köyü Muhtarı Tekin MANAV'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü yerleşik alan sınırları içerisinde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar plan taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 02/11/2018 tarih ve 621 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Sabri BAĞBAKAN, Serkan BAĞBAKAN, Habibe BAĞBAKAN ve İsmail BAĞBAKAN’ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c3c paftada, 293 ada 305 numaralı parsel için  kuzey tarafından bir kısmı Aile Sağlı Merkezinde bırakılmış geriye kalan alanda ise parselin batı tarafında 30.00 metre genişliğindeki Uğur Mumcu Caddesine bakan tarafında A-6, 5.00 metre ön bahçe çekme mesafesi 6.00 metre yan bahçe çekme mesafesi belirlenmiş olup TAKS=0.30 KAKS=1.80 olarak belirlenmiştir. Parselin doğu tarafında Şehit İsmail Güler sokağına bakan tarafında A-2, TAKS=0.35, KAKS=0.70, ön bahçe mesafesi 5.00 metre, yan bahçe mesafesi 3.00 metre yapılaşma koşulları belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05.07.2017 Tarih ve 361 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c09d1a, K22c09d1b paftalarında,  730 ada 301 numaralı parselin 2327.20 m2 büyüklüğündeki taşınmaz Sosyal Tesis Alanı (kreş ve gündüz bakımevi) olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik  taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin  05/10/2018 tarih ve 614 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Süleyman ERKAN’ın İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c12a1d, K22c12a4a paftalarda, 447 numaralı parselde, Emsal=2.00 yapılaşma koşulu  ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlemiş, kuzey yönünde 12.00 metre genişliğinde taşıt yolu planlanarak söz konusu parsel bu yoldan cephe alacak şekilde termal turizm alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan ilave imar planı taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 04/10/2018 tarih ve 601 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Süleyman KATRANCI’nın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, K22c13b3a, K22c13b3b, K22c13b3c, K22c13b3d paftalarda, 2774 ada 2  numaralı parselde, söz konusu parsel için taban alanı katsayısında artış  yapılarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 05/07/2018 tarih ve 463 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Basri MERCAN, Servet MERCAN, Emine MUTLU, Semiha CENGİZ, Timur MUTLU, Ayşen SATIK, Yakup TAŞCAN, Refik ÖZÜDOĞRU, Cesur HASIRCI, Hülya DURKUT ve Safinur YAYLI'nın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1926 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 ve 12 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 06/07/2017 tarih ve 369 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Aslan BAYDAR'ın İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1000 ada 9 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 04/10/2018 tarih ve 598 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şahin DURSUN’un İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, K22c07b4c ve K22c07b3d paftalarda, 204 ada, 28   numaralı parselde, imar planında bulunduğu şekilde Yükseköğretim Tesisi Alanında bırakılıp, doğu kısmında parselin isabet ettiği alanda 10.00 metre yapı yaklaşma mesafesi, E=2.25 yapılaşma koşulları belirlenmiş Yurt Alanı  olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan  imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 290 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 283 ada 12 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 05/09/2017 tarih ve 455 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1675 ada, 8 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 05/07/2018 tarih ve 472 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 991 ada,  4 ve 5 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediye Meclisinin 08/05/2018 tarih ve 336 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şenay GÜNEŞHAN’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, K22c13b2a, K22c13b2d paftalarda 1554 ada 1  numaralı parselde , Emsal=2.00 yapılaşma koşulunda özel eğitim tesisi alanı olarak, düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye Meclisinin 05/10/2018 tarih ve 614 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ümmügülsüm HATİPOĞLU vekili Yunus USLU’nun İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, K22c12a2b paftada, 106 ve 107 numaralı parsellerde, Ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşulu  ve konut adalarında her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlemiş, güney yönünde 12.00 metre genişliğinde taşıt yolu planlanarak söz konusu parsel bu yoldan cephe alacak şekilde ve konut adaları arasındaki yollar 7.00 metre genişliğinde olacak şekilde konut alanı, konut adalarının ihtiyacına yönelik yaklaşık 3.556  m² büyüklüğünde ki kısmın ise park alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan ilave imar planı taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Belediye Meclisinin 07/12/2017 Tarih ve 748 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Zafer YILMAZ'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22c08c3a paftada, 2620 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parsellerde E=2.00 yapılaşma koşulunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiş TİCK (Ticaret-Konut) alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 04/12/2018 tarih ve 661 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bölme Belediyesinin İlimiz, Merkez, Kurşunluk Mahallesi, 408 ada 5 numaralı parselin Bölme Belediyesine ait olan 413/618 hissesinin parselin diğer hissedarı Akif oğlu İsmail ZEYBEKOĞLU'na satılması ile ilgili görüş verilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediye Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 667 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bölme Belediyesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 11. maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 179 sayılı kararname ile tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Bölme Belediyesine ait mezarlık alanında belde sakinlerine aile mezarlığı satılması konusu ile ilgili görüş verilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.Belediye Meclisinin 05.10.2018 Tarih ve 606 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Murat AZİZLERLİOĞLU'nun  İlimiz, Merkez, Bölme Köyü, K22c09b4d paftada,  618 ada 1 numaralı parselin 6418.83 m2 büyüklüğündeki taşınmazın Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı  taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediye Meclisinin 04/12/2018 tarih ve 660 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bölme Belediyesinin İlimiz, Merkez, Kurşunluk Mahallesi, 408 ada 4 numaralı parselin Bölme Belediyesine ait olan 279/538 hissenin, parselin diğer hissedarı Mehmet oğlu Yusuf KAYA'nın satın almak istediğine dair başvurusu ile ilgili görüşümüzün bildirilmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediye Meclisinin 05.07.2018 Tarih ve 463 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gökmen Mimarlık Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti' nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi,  2042 ada 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 ve 32 numaralı parsellerde 6779.79 m2 büyüklüğündeki taşınmazlarda ortak emsal belirlenerek konut yapımına yönelik konunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.Belediye Meclisinin 07.09.2018 Tarih ve 584 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Meryem TEMEL, Fatma ÖLMEZ, Ramazan CENGİZ ve Mehmet CENGİZ'in  İlimiz, Merkez,Kemalöz Mahallesi, K22c08c2b paftada, 400 ada 4 numaralı parselin 356.74 m2 büyüklüğündeki taşınmazın tamamı ticari alan olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan plan değişiklik  taslağının İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 114 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Çınarcık Köyü, K22c06b paftada, Çınarcık Nekropolü 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 112 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; 07/02/2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclis kararı ile, Kuyucak 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik onaylanan; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği, Sultan BALKAN, Ali GÜNDÜZ, Halil GÖRGÜLÜ, Şenay GÜNEŞHAN, Ayşe KOÇ, Yıldız BÖBER, Ramazan ÇAĞLAR, Erkan ÇOHADAR, Emine ÖZGÜL, Kadir BÖBER tarafından yapılan 11 (on bir) adet itirazın değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 113 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; 07/02/2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis kararı ile, Kuyucak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik onaylanan; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine, askı süresi içerisinde, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği, Ali GÜNDÜZ, Halil GÖRGÜLÜ, Şenay GÜNEŞHAN, Ayşe KOÇ, Yıldız BÖBER, Ramazan ÇAĞLAR, Erkan ÇOHADAR, Emine ÖZGÜL, Kadir BÖBER tarafından yapılan 10 (on) adet itirazın değerlendirilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 110 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; 01/03/2019 tarih ve 76 sayılı Belediye Meclis kararı ile, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi K22C08A, K22C08B, K22C08C ve K22C08D paftalarda onaylanan imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zayiat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyetinin yaşanmaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde; Ali Osman DOĞAN, Ramazan DOĞAN, Yaşar DOĞAN, Necati GÖK, Abdulmuttalip DOĞAN, Salih KAHRAMAN, Kamil YİĞİT, Emin YİĞİT, Sami YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, Ziya YILMAZ, Kadriye Tamay AKCAN, Gülay ÖZTAN, Tülay AKSELİ vekili Av.Hüsnü Şahin BÜLBÜL ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan 15 (on beş) adet itirazın değerlendirilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
38.Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 111 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; 01/03/2019 tarih ve 77 sayılı Belediye Meclis kararı ile, İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi K22C08A3C, K22C08B4D, K22C08C1A, K22C08C1B, K22C08D2A ve K22C08D2B paftalarda onaylanan imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilerek haklı bulunan itirazlara konu olan kısımların eski haline döndürülmesine, zayiat fazlalığı olan kısımların emsallerinin 1.20 ile sınırlandırılmasına, kamulaştırma davası olan parsele isabet eden kısmın 1.20 emsalde konut alanı olarak düzenlenmesine, alanda kayıtsız şartsız bağış yapanların hak mağduriyetinin yaşanmaması için planda yeniden düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresi içerisinde; Kamil YİĞİT, Emin YİĞİT, Sami YİĞİT, Avni ÖZENİRLER, Emre ALTINDAĞ, Kudret YAVUZ ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından yapılan 7 (yedi) adet itirazın İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
39.Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 107 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; 07/09/2018 tarih ve 582 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ilave nazım imar planlarında, onaylandığı tarihte Uşak Belediyesi onaylı mücavir alan sınırları dışında (Bölme Belediyesi sınırları içinde kalan) olan alanlarla ilgili plan kararları getirildiği ve bu alanlarla ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurumların uygun görüşlerinin bulunmadığı tespit edildiğinden; konu ile ilgili Manisa 1. Bölge İdare Mahkemesinde 2019/197, 2019/220 esas nolu davaların devam etmesinden ve muhtelif itirazlar olmasından dolayı 07/09/2018 tarih 582 sayılı ve 07/02/2019 tarih 67 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planlarının iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
40.Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 108 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; 07/09/2018 tarih ve 583 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ilave uygulama imar planlarında, onaylandığı tarihte Uşak Belediyesi onaylı mücavir alan sınırları dışında (Bölme Belediyesi sınırları içinde kalan) olan alanlarla ilgili plan kararları getirildiği ve bu alanlarla ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurumların uygun görüşlerinin bulunmadığı tespit edildiğinden; konu ile ilgili Manisa 1. Bölge İdare Mahkemesinde 2019/197, 2019/220 esas nolu davaların devam etmesinden ve muhtelif itirazlar olmasından dolayı ve ayrıca yaklaşık 563 hektar büyüklüğündeki üst ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planı sınırları içerisinde yaklaşık 9 hektar büyüklüğündeki alanda plan onayının gerçekleşmesinin uygun olmaması sebebiyle 07/09/2018 tarih ve 583 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının iptal edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
41.Belediye Meclisinin 02/05/2019 tarih ve 106 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; 16.03.2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 sayılı kararnamede bahsedilen 8 köy ve 1 beldenin Belediyemiz idari sınırlarına katılması ile imar mevzuatı bakımından iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik mücavir alan sınırının genişletilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
42.Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 73 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Emniyet Müdürlüğü’nün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 62 ve 68 numaralı parsellerde tevhid işlemi yapılabilmesi için parseller arasındaki  ada ayrım çizgisinin kaldırılarak yapılaşma koşulu ve parsellerdeki işlev değiştirilmeden güney cephesinden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek düzenlenmesi yönünde hazırlanan imar planı değişikliği taslağının  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
43.Gönül TOKÖZ'ün İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi 888 ada, 100 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
44.Ali ORUÇ'un İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü 198 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
45.Fatih Mahallesi Muhtarı Cengiz ULUDAĞ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3. Üftade Sokak ve 3. Aslan sokak arasında bulunan imar planında park alanı olarak planlı alanın bir kısmının fiili durumdan yol olarak kullanılmasından dolayı imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
46.Fatih Mahallesi Muhtarı Cengiz ULUDAĞ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi mevcut onaylı imar planında Pazar alanı kullanımında bulunan 3609 ada, 1 numaralı parselde mahalle konağı yapılması amacıyla imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
47.İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 129 numaralı parselde ve yakın çevresinde 05/04/2018 tarih 266 ve 267 sayılı Belediye Meclis kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle açılan dava sonucunda; Manisa 1. İdare Mahkemesinin 04/04/2019 tarih 2018/1131 Esas sayılı, dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararı Belediyemize ulaştığından, konunun görüşülerek karara bağlanması.
48.Veis TURAN'ın İlimiz, Merkez, Çarıkköy köyü, 137 ada 2 numaralı parselde imar plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
49.Erkan AVCI ve Fırat İlke ÜNVER'in  İlimiz, Merkez, Ciğerdede Köyü 149 ada 19 numaralı parselde konut alanı fonksiyonu amaçlı imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
50.İtecik Lale Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan ALTINAY'ın; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 6966 ada 1 numaralı parselde cami alanı düzenlenmesi yönünde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
51.Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih 106 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; 16 Mart 2018 tarih 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/179 sayılı kararnamede, Uşak ili merkez ilçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Kanunun 11.maddesine göre uygun görülmüş; Bu karara istinaden, Uşak Merkeze bağlı toplam 29 mahalle oluşmuş olup, bu mahalle sınırlarının İmar Komisyonu kararı ve Mahalle Sınırları Gerekçe Raporunda belirtildiği şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.Maddesine göre onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
52.16 Mart 2018 tarih 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/179 sayılı kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılan Karaağaç Köyü Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) 'nde 26.12.2018 tarihinde köy kısmından mahalle kısmına aktarılmış, iki tane Karaağaç mahallesi olmuştur. Mevcutta iki tane isimli mahalle olduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesine istinaden, Karaağaç köyünün isminin Yeşil Karaağaç Mahallesi olarak değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
53.16 Mart 2018 tarih 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/179 sayılı kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Beldesinden aktarılan Karakuyu ve Kurşunluk mahalleleri ile Uşak merkez mahalleri arasında aynı sokak isimleri mevcuttur.  Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14.maddesinde "Bir Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere verilemez ibaresi yer aldığından, talep yazı ekindeki listede belirtilen cadde, sokak ve bulvar isimlerinin değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
54.Belediye Meclisinin 07/05/2018 tarih 324 ve 325 sayılı kararları ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 2774 ada, 1 ve 2 numaralı parsellerde park ve özel eğitim alanı düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin iptaline ilişkin Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2018/1095 esas ve 2019/402 karar sayılı kararı Belediyemize ulaştığından konunun görüşülerek karara bağlanması.
55.Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 127 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 12 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
56.Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 127 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
57.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 32 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
58.5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 179 sayılı kararname ile Tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize bağlanan Bölme Belediyesi, Hacıkadem, Çevreköy, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç mahallelerinde bulunan mezarlıkların, 2019 Yılı Gelir Tarifesi'nde uygulanmak üzere 1. Sınıf Tercihli (Aile Mezarı) ve 2.Sınıf Tercihli Mezar yeri ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
59.Belediye Başkanlığımızca yürütülen 2018-TR01-KA204-059569 Nolu "Evropean Cultural Heritage Traditional Archery" Avrupa Birliği projesi kapsamında, projenin yürütülmesi aşamasında her türlü yazışmaları ve ödeme evraklarını imzalaması için Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet KAHRAMAN'a yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
60.Belediyemizde 3.Derece Avukat Kadrosunda çalışmakta olan Avukat Meral Gülmez SAÇAR’ın 1.Derece  Başkan Yardımcısı olarak atanmış olup Belediye Meclisinin bilgisine sunulmasına.
61.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
62.İlimiz D-300 karayolu üzerinde şehir içi geçişi olan havaalanı ve Hacıkadem Kavşağı arasında kalan bölümde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-16 maddesi hükmüne istinaden Elektronik Denetim Sistemleri (EDS) Projesi kapsamında ihaleye çıkılması, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ile Uşak Belediye Başkanlığı arasında yapılması gereken protokolün imzalanması için Uşak Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'ın yetkili kılınması, bahse konu işin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri çercevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/p, 18/j ve 34/i, maddeleri uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
63.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi yol üstü otoparklarında 0-5 dakika ücretsiz, 0-30 dakika 2,00 TL. olan ücretlerin 0-30 dakika ücretsiz olarak belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
64.16.03.2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/179 sayılı kararda “Uşak İli Merkez İlçesine  bağlı Bölme Belediyesi ile, Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Köylerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.” Hükmüne istinaden Uşak Belediyesine bağlanan Kurşunluk, Karakuyu, Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Mahallelerinde kullanılacak su tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
65.5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.maddesi (p) bendinde belirtilen “Kara, Deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; hükmü gereğince Atapark meydanı ve Cumhuriyet Mahallesi 2.Sigorta Caddesi No:13 de bulunan Pazar yeri alanının araç park yerleri olarak belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
66.Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş.ye 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi gereğince ayni sermaye artırımı olarak devredilen talep yazıya ekli listedeki işletmelerin yeniden Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler bütçe içi İşletmesine alınması  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
67.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler bütçe içi İşletmesi olarak Sağlıklı Yaşam Merkezi İşletmesi, Seracılık İşletmesi, Kültür Hizmetleri İşletmesi, Spor Hizmetleri İşletmesi, Reklam ve Organizasyon İşletmesi kurulması planlanmaktadır. İşletmelerin kurulması ve işletilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
68.Belediye Meclisinin 01.03.2019 tarih ve 73 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Termal Turizm Tekstil Madencilik İnşaat San.Tic.A.Ş.nin  2018 yılı Faaliyet yılı olağan genel kurulunda Uşak Belediyesinin Sermayesinin 4.000,00 TL.den 40.000,00 TL. çıkarılması ve ödenmemiş sermaye tutarı olan 36.000,00 TL.nin ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Gayrimenkul Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02/07/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Kira İhale İlanı - 24/07/2024 02.07.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
10.06.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı