Duyurular

Yarışma Takvimi Güncellemesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

2717
27-03-2020

Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’na İlişkin Zeyilname

“Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 numaralı “Tasarım yarışmaları” maddesine dayanılarak hazırlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümleri uyarınca açılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” nı düzenleyen maddesi aşağıdaki gibidir:

Madde 29- İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

Corona Virüs olarak bilinen bulaşıcı hastalık, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 26 Mart 2020 tarihli açıklamasına göre 198 ülkede 471.317 teyit edilmiş küresel vakaya sebebiyet vermiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış, ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Corona Virüs Bilim Kurulu’nun önerileri ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışma teslim tarihi Kamu İhale Kanunu’na göre 18 gün ertelenmiştir. Buna göre yeni yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

  • Teslim Tarihi: 22 Mayıs 2020
  • Posta ile Teslim Alım Tarihi: 22 Mayıs 2020
  • Jüri Değerlendirme: 05 Haziran 2020
  • Sonuçların İlanı: 09 Haziran 2020

Bu zeyilname ile yukarıdaki takvim güncellemesi yapılmıştır. Zeyilname, İdare’nin yarışmayla ilgili web sitesinde yayınlanacak ve şartname alarak e-posta adresini kaydettiren tüm yarışmacılara gönderilecektir.

Zeyilname için TIKLAYINIZ .

0.0
Son Düzenlemeler: 27 Mart, 2020
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI ÇARŞI UŞAK PROJESİ'NDE DUYURU KADINLARIN HAYATINA DOKUNAN ANLAMLI PROJE ÇARŞI UŞAK PROJESİ'NDE MERAK EDİLENLER CEVAP BULDU UŞAK MERKEZ İSLİCE MAHALLESİ ÇARŞI UŞAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ UŞAK'IN VİZYON PROJESİNDE SÜREÇ BAŞLADI UŞAK'TA İKİ PROJENİN RESMİ AÇILIŞI YAPILDI BAŞKAN ÇAKIN DEV PROJEDE KASIM AYINI İŞARET ETTİ UŞAK'A DEĞER KATACAK PROJELERİN AÇILIŞ MÜJDESİ GELDİ GÖNÜL BULUŞMALARINDA HEM KALPLER HEM FİKİRLER BİRLEŞTİ
Proje sokaklar Takvimi yayalaştırılan Yarışması Güncellenmiştir.